Siste nytt

Inger Lise Blyverket blir ny direktør for Forbrukerrådet

1. oktober, 2018

Inger Lise Blyverket har takket ja til stillingen som direktør i Forbrukerrådet. Hun tiltrer stillingen senest 01.01.2019.

– Troverdig, relevant og med gjennomslagskraft – det ønsker jeg at Forbrukerrådet skal være kjent som og for, sier Inger Lise Blyverket.

Styreleder Anne Kathrine Slungård er meget fornøyd med ansettelsen av Blyverket.

– Inger Lise Blyverket ble valgt fordi hun formulerte klart hvordan aktuelle utviklingstrekk i samfunnet bør påvirke utviklingen av Forbrukerrådet framover, og hun synliggjorde klare ambisjoner om å videreutvikle organisasjonen som en  profesjonell og kunnskapsbasert aktør. Styret har lagt vekt på hennes erfaring med strategisk utviklingsarbeid, og hennes evne til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.

Portrett Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket kommer fra stillingen som direktør for politikk og tariff i Virke. Hun har tidligere jobbet i Utdanningsforbundet, og som adjunkt i ungdomsskolen.

– Min ambisjon er å videreføre Forbrukerrådet som en troverdig samarbeidspartner som vet å sette de rette forbrukerspørsmålene på dagsordenen. Det krever at vi videreutvikler egen kompetanse, samtidig som vi etablerer forpliktende allianser med både forskningsmiljøer og næringslivsaktører, sier Blyverket.

– Vi må være relevante for alle forbrukere. Da må vi kjenne dem godt, vi må vite hva de trenger, hvilke arenaer de er på, og hvordan nå fram til dem. For meg er det ekstra viktig å nå ut til unge forbrukere.

– I tillegg må Forbrukerrådet jobbe målrettet for å få gjennomslag for våre saker. Det krever at vi evner å være en kompromissløs utfordrer når sentrale forbrukerrettigheter ikke oppfylles. Men innflytelse oppnår vi også gjennom å spille på lag med både politikere og bedrifter. Vi trenger definitivt flere arenaer for å utvikle relevant forbrukerkunnskap sammen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i Forbrukerrådet – et råd som er satt ettertrykkelig på kartet av sittende direktør – og med mange dedikerte, kompetente og engasjerte medarbeidere som jeg ser fram til å samarbeide med, avslutter Blyverket.

Direktøren blir ansatt på åremål for en periode på fem år. Inger Lise Blyverket overtar direktørstillingen etter Randi Flesland, som etter ti år avslutter sitt andre åremål.

– Det har vært et privilegium å få lede denne flotte organisasjonen med så mange dyktige medarbeidere i en spennende og utviklende periode. Det er med stolthet jeg overleverer stafettpinnen og ønsker lykke til videre på veien til Inger Lise, sier Randi Flesland.

Forbrukerrådet har kontor i Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og på Svalbard. Til sammen er det 140 medarbeidere.

Visjonen er: «Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg».

Pressehenvendelser

Inger Lise Blyverket nås på tlf. 971 48 690 og styreleder Anne Kathrine Slungård på tlf. 482 48 875.

Abonner på vårt nyhetsvarsel