EU-parlamentet ønsker en felles, europeisk klagefrist på to år. Norske forbrukere kan tape over én milliard kroner i året hvis forslaget går igjennom.

EU-kommisjonen la i 2015 frem forslag om et nytt netthandelsdirektiv, inkludert to års klagefrist for varer kjøpt på nett. EU-parlamentet går enda lenger og foreslår samme, korte klagefristen uansett hvor varen er kjøpt.

Se mer om vårt arbeid for å bevare norske forbrukerrettigheter

 

I Norge vil EU-parlamentets forslag medfører en reduksjon av klagefristen fra fem til to år på en rekke varer, slik som biler, møbler og hvitevarer. Forbrukerrådets estimat viser at dette vil gi et potensielt tap for norske forbrukere på over én milliard kroner i året.

– EU legger opp til en dramatisk reduksjon av våre rettigheter. Dette slår uheldig ut både for lommeboken og ikke minst et mer bærekraftig forbruk. Vi forventer at regjeringen er tydelige i den videre prosessen på at vi ikke godtar en slik reduksjon, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Foto.Randi Flesland

Foto: CW Foto

– Skal man først ha like rettigheter i EU, bør man heller velge en minimumsharmonisering, slik at land som ønsker bedre rettigheter har rom for dette.

Undergraver satsing på bærekraft

Bakgrunnen for EU-kommisjonens ønske om en felles, to års klagefrist ved kjøp på nett, er å legge til rette for økt handel mellom landegrensene. EU-parlamentet har i sin behandling tatt tak absurditeten ved ulike klagefrister ved kjøp på nett og i butikk, men går dessverre istedenfor inn for et felles regelverk med to års reklamasjonsfrist.

– Levetiden til mange produkter i dag er allerede kort, og reparasjoner utelukkes ofte på grunn av pris og tilgang til deler. Gode rettigheter gir mer holdbare produkter, og begrenser behovet for å kjøpe nytt, sier Randi Flesland.

– Skal rettighetene revideres, burde EU heller sett hvordan man kan bidra til et mer bærekraftig forbruk. Forslaget samsvarer dårlig med EUs strategi for en sirkulær økonomi og mer miljøvennlig forbruk.

Både Forbrukerrådet og regjeringen har i flere omganger pekt på de negative konsekvensene av den foreslåtte harmoniseringen.  Det er ventet at forslaget kommer opp til votering i oktober i år.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker