Siste nytt

Tvilsomme vilkår i iTunes

25. januar, 2006

Kjøper du musikk fra iTunes, kan iTunes uten videre endre rettighetene til musikken du har kjøpt. Dette er en av grunnene til Forbrukerrådet nå innklager iTunes til Forbrukerombudet for brudd på markedsføringsloven.

Forbrukerrådet ser på vilkårene i iTunes som et eksempel på en generell utvikling hvor forbrukere får stadig innskrenkede rettigheter.

Apple-eide iTunes Music Store er den største aktøren på musikknedlastings-markedet. Musikk som kjøpes fra iTunes kan bare brukes med mp3-spilleren iPod.

Urimelige vilkår

For å ta i bruk iTunes må forbrukeren samtykke i en rekke vilkår. Ved gjennomgang av disse vilkårene, fant Forbrukerrådet en rekke tvilsomme formuleringer.

– iTunes avtalevilkår er urimelige. Derfor ber vi nå Forbukerombudet bruke markedsføringsloven § 9a til å få vilkårene endret, sier juridisk rådgiver Lars Grøndal.

– iTunes kan endre rettighetene dine til musikk som allerede er kjøpt. Noe som er i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper. iTunes hindrer også forbrukerne i å bryte kopibeskyttelsen (DRM-en) for å bruke andre mp3-spillere enn Apples iPod. Dette er et klart brudd på åndsverksloven, sier Grøndal.

iTunes bryter også angrerettloven ved ikke å gi opplysninger forbrukerne har krav på når de handler på nettet. Som en konsekvens av dette har forbrukerne angreretten i behold ved nedlasting av filer fra iTunes.

Etter Forbrukerrådets oppfatning bærer vilkårene i sin helhet preg av at de er ubalansert og ensidig utformet.

-Forbrukeren gis få eller ingen rettigheter, mens selger, iTunes, forbeholder seg en rekke, til dels urimelige rettigheter, sier Grøndal.

Engelsk rett

iTunes Europa er lokalisert i Luxemborg og faller inn, i følge vilkårene, under engelsk lovgivning. Forbrukerrådet, på sin side, er uenig i dette.

– iTunes.no kan bare brukes av norske forbrukere. Domenenavnet og språket norsk, dessuten oppgis prisene i norske kroner.

– Alt dette tyder på at norske forbrukervernregler kan få anvendelse på iTunes, og at tjenesten kan reguleres av den norske markedsføringsloven, sier Grøndal.

Det er på bakgrunn av dette Forbrukerrådet nå ber Forbrukerombudet om en gjennomgang av vilkårene på iTunes.

Rett til erstatning

iTunes vilkår innskrenker også forbrukernes rett til erstatning. I vilkårene heter det:

iTunes garanterer ikke at tjenesten vil være fri for tap, korrupsjon, angrep, virus, forstyrrelser, hacking eller andre sikkerhetsinntrengninger, og iTunes fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med dette.

-Forbrukerne avskjæres fra å gjøre gjeldende erstatningskrav dersom programvare fra iTunes skaper sikkerhetshull som hackere utnytter. Dette er en meget relevant problemstilling senest aktualisert med saken rundt Sony BMGs nyeste DRM, XCP, sier Grøndal.

En slik begrensning i iTunes erstatningsansvar strider mot alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og er, etter Forbrukerrådets oppfatning, et urimelig avtalevilkår.

Ikke bare Itunes

Mange andre nedlastingstjenester opererer med tilsvarende avtalevilkår.

– CDON.com, prefueled.com og MSN.no er eksempler på slike tjenester. Vi ber derfor Forbrukerombudet gjennomgå vilkårene til disse nedlastingstjenestene, sier seniorrådgiver Torgeir Waterhouse.

Digitale rettigheter under press

Forbrukerrådet vil følge trendene i nedlastingsmarkedet nøye.

Vi må jobbe for at styrkeforholdet mellom bransjen og forbrukeren blir mer balansert, sier Waterhouse.

Like viktig blir det å jobbe for bruk av åpne standarder i alle kontaktflater mellom forbrukere og informasjonsteknologi.

– Forbrukere må selv kunne velge hvilket utstyr og hvilken programvare de ønsker å benytte. Tilgang til innhold bør ikke begrenses av tilfeldig valg av teknologi. Dersom din neste mp3-spiller ikke er en Ipod, får du ikke spilt musikken du har kjøpt på iTunes, sier Waterhouse.

Innhold

Abonner på vårt nyhetsvarsel