Forside > Siste Nytt > Forbrukerrådet har oversendt anke i DNB-saken
Torsdag 1. februar ble det meldt at Forbrukerrådet ville anke dommen fra Oslo tingrett i gruppesøksmålet mot DNB som gjelder 180 000 fondskunder. I dag ble anken oversendt domstolene og DNB.

Forbrukerrådet mener at tingretten har vurdert sakens faktiske og rettslige spørsmål feil. Anken inneholder derfor mange av de samme punktene som stevningen, men det er gjort to tilpasninger:

For det første er øvre grense for tilbakebetaling justert fra 690 millioner kroner til 454 millioner kroner. Dette er i tråd med Forbrukerrådets argumentasjon under sluttprosedyren i tingretten.

– I løpet av de ti dagene vi brukte i tingretten, ble det klart nok at fondene som saken omfatter, ikke kan regnes som indeksfond. De var å regne som indeksnære fond, og det må kravet vårt også gjenspeile, sier direktør for Forbrukerrådet Randi Flesland.

Randi Flesland i tingretten.foto

Foto: Forbrukerrådet

Det er opp til lagmannsretten endelig å fastsette prisreduksjonen. Den fastsettes av retten ved skjønn, men er nå altså oppad begrenset til 454 millioner kroner.

For det andre er det rettslige grunnlaget tilskåret ved at Forbrukerrådet rendyrker kravet til å gjelde prisavslag og krever differansen mellom det kundene har betalt og det kundene skulle ha betalt, erstattet.

Forbrukerrådet har samme syn på forvaltningen av de tre DNB Norge-fondene som da saken var til behandling for tingretten. DNB har levert en annen forvaltning enn det kundene hadde betalt for i årene fra 2010 til 2014.

Forbrukerrådets anke i DNB-saken

Maren Van Buren Struksnæs.Foto
Maren Van Buren Struksnæs
Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og finans
(+47) 404 91 804
maren.struksnaes@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker