Våre prioriteringer

Det må bli enklere å velge miljøvennlig, styrke rettighetene ved sirkulære foretningsmodeller og gjøre det tryggere, enklere og billigere å reparere, kjøpe brukt og leie.

Klessnor.Foto
ForbrukerpolitikkBærekraft

Det skal være lett å velge miljøvennlig

Åtte av ti sier de ønsker å leve mer bærekraftig enn i dag, men syns det er vanskelig å vite hva som er de mest bærekraftige forbruksvalgene. Forbrukerrådet jobber for at det skal være lett for alle å velge miljøvennlig. Gode miljøvalg må være det naturlige alternativet for alle forbrukere, uavhengig av miljøengasjement, inntekt og sosial status. Derfor må det være like god forbrukerbeskyttelse når du leier som når du kjøper, og det må bli billigere å reparere og kjøpe brukt. Og forbruker må sikres god og pålitelig informasjon.

Våre politiske mål

  1. God og pålitelig informasjon om varer og tjenester
    Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg. Forbrukerrådet vil jobbe for lover og regler som sikrer forbruker god informasjon og at disse aktivt håndheves. . Forbruker skal heller ikke villedes ved at produkter og tjenester blir fremstilt som mer miljøvennlige enn hva de faktisk er.
  2. Tilgang til mer miljøvennlige alternativer til en konkurransedyktig pris
    For å oppnå et bærekraftig forbruk må vi redusere forbruket ved at det vi har varer lengre før vi kjøper nytt. Mange miljøvennlige og holdbare produkter er dyrere enn konvensjonelt produserte og reparasjoner og deler er ofte kostbare. Vi kan ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på det vi allerede har.
  3. Gode forbrukerrettigheter og trygge produkter
    Gode forbrukerrettigheter og trygge produkter er helt sentralt for at folk skal velge å leie, reparere, kjøpe reparerte og brukte produkter. Når forbruker blir en bruker – når vi leier eller leaser et produkt i stedet for å kjøpe det – har vi behov for en annerledes, men ikke mindre, forbrukerbeskyttelse.

Det må også stilles trengere krav til produkter og tjenester. Gjennom lover og regler bør det sikres at de verste produkter lukes ut av markedet, f.eks. produkter med skadelige kjemikalier, produkter som raskt går i stykker eller som ikke lar seg reparere.

Forbrukerrådet gjennomfører produkttester med fokus på ulike bærekraftaspekter. Vi tester mange ulike produkter med søkelys på blant annet levetid/holdbarhet, kvalitet, kjemikalieinnhold og energiforbruk.