Våre prioriteringer

Det må bli enklere å velge miljøvennlig, styrke rettighetene ved sirkulære foretningsmodeller og gjøre det tryggere, enklere og billigere å reparere, kjøpe brukt og leie.

Klessnor.Foto
ForbrukerpolitikkBærekraft

Det skal være lett å velge miljøvennlig

Åtte av ti sier de ønsker å leve mer bærekraftig enn i dag, men syns det er vanskelig å vite hva som er de mest bærekraftige forbruksvalgene. Forbrukerrådet jobber for at det skal være lett for alle å velge miljøvennlig. Forbrukerne må sikres god informasjon som gjør dette mulig.

Forbrukerrettighetene knyttet til sirkulære forretningsmodeller må styrkes. For eksempel er rettighetene ved leie av ting for dårlige og noe vi prioriterer høyt i 2023. Det må bli tryggere, enklere og billigere å både reparere, kjøpe brukt og leie, derfor jobber vi for avgiftslettelser på disse områdene.

Forbrukerrådet gjennomfører produkttester med fokus på ulike bærekraftaspekter. I 2023 vil vi teste mange ulike produkter med søkelys på blant annet levetid/holdbarhet, kvalitet, kjemikalieinnhold og energiforbruk.