Våre prioriteringer

Et mer forbrukervennlig leiemarked. Sikre at forbrukerne er trygge i møte med håndverkertjenester.

Mennesker på boligvisning.Foto
ForbrukerpolitikkBolig

De som leier bolig skal ha et trygt hjem

Om lag en million nordmenn leier boligen sin og dette tallet er økende. I 2021 gjennomførte Forbrukerrådet en landsomfattende undersøkelse som er presentert i rapporten «Å leie bolig». Den viste at mange leietakere mangler trygghet og stabilitet i sine boforhold.

En av tre leietakere flyttet på grunn av forhold de hadde liten eller ingen kontroll over forrige gang de flyttet, mens en av tre barnefamilier er utrygge på om de får fortsette å leie sin nåværende bolig.

Forbrukerrådet mener at det er på høy tid å lage en ny husleielov som er mer basert på forbrukers behov. Nåværende lov stammer fra en tid da målet var at alle skulle eie sin egen bolig. Dette vil aldri skje, og det er derfor på høy tid å gi en million forbrukere botrygghet og hjem som i større grad kan sammenlignes med boligeiernes.

ForbrukerpolitikkBolig

Forbrukeren skal være trygg i møte med håndverkertjenester

Altfor mange forbrukere opplever utfordringer når de har kjøpt håndverkertjenester. Foreløpige undersøkelser viser at konflikter mellom håndverkere og forbrukere er særlig belastende for forbruker. Andre undersøkelser Forbrukerrådet har gjennomført viser at det for ofte gjennomføres oppdrag uten klare kontrakter.

Lov om håndverkertjenester omfatter alt fra f.eks. reparasjon av sko til rehabilitering av bolig. Jo tettere håndverkertjenesten er på forbrukers daglige liv, jo vanskeligere er konflikten. 

Forbrukerrådet gjennomfører et omfattende arbeid for å kartlegge hvor utfordringene er størst og hvilke tiltak som er best egnet til å gjøre håndverkerkjøp enklere for forbruker.