Våre prioriteringer

Gjøre det enklere å få oversikt over egen økonomi, et mer forbrukervennlig inkasssomarked og bedre forbrukervern ved kreditt og gjeld.

Bilde av et korthus.Foto
ForbrukerpolitikkØkonomi

Personlig økonomi

Det skal være enkelt å få oversikt over egen økonomi
I løpet av kort tid har det blitt dyrere å være forbruker og mange av oss vil bruke tid på å justere forbruket til høyere renter og dyrere varer.

Forbrukerrådet vil jobbe for at det er enkelt for forbrukere å få oversikt over egen økonomi og at det skal finnes hjelpeverktøy som gjør at det blir lettere å oppnå oversikt og styre egen økonomi.

ForbrukerpolitikkØkonomi

Mer forbrukervennlig inkasso

I takt med at forbruket er blitt dyrere, ser vi tegn til at flere forbrukere vil få betalingsvansker og erfaring med inkasso. Regelverket og praksisen med inkasso i Norge ble utformet i en tid hvor inkasso bestod av manuelle operasjoner og mange mennesker i direkte berøring av kravene. I dag er inkasso, langt på vei, heldigitalisert.

Norge trenger å gjennomgå inkassosystemet og i særlig grad salærene. Det er ingen god grunn til at inkasso i Norge skal være vesentlig mye dyrere enn inkasso i land vi kan sammenlikne oss med. Vi jobber for et mer forsvarlig kostnadsnivå både på inkasso og betaling generelt.

ForbrukerpolitikkØkonomi

Bedre forbrukerven ved kreditt og gjeld

I takt med at forbruket er blitt dyrere, ser vi også at kredit og gjeld er blitt en stor utfordring for husholdningene. Forbrukerrådet arbeider for at forbrukere har et rimelig vern knyttet til kreditt og gjeld.

Forbrukere skal ha gode forutsetninger for å unngå å havne i gjeldsproblemer, men også tilgang til bistand når ting allerede har gått galt.