Sjekkliste valg av boligleverandør

Valg av entreprenør kan være avgjørende for både byggeprosessen og det endelige resultatet.

Undersøk markedet

Ring rundt til håndverkere, entreprenører eller sjekk med venner og kjente. Foreta et søk på internett etter informasjon om håndverkeren eller firmaet du ønsker å benytte.

Sjekk boligleverandør i Brønnøysundregisteret

Er håndverker, entreprenør eller boligleverandør registrert i Brønnøysundregisteret? Det kan også være lurt å sjekke hvor lenge håndverkeren eller firmaet har vært registrert, og om det eventuelt er oppført noen merknader. Du får også sjekket ut om firmaet er konkurs.

Få referanser

Be håndverkeren eller firmaet om referanser fra tidligere byggeprosjekter eller jobber. (Vær klar over at firmaet antageligvis ikke vil gi ut dårlige referanser).

Sjekk kompetansen

Spør etter fagbrev, fagutdanninger og sertifiseringer. Dette gir deg trygghet ved eventuelle reklamasjoner, men vil også være verdifullt om du skal selge boligen din. Sjekk ut firmaets fagkompetanse på registrene MesterregisteretKompetansesjekk og hos Direktoratet for byggkvalitet.

Sjekk om firmaet har sentral godkjenning

Sjekk om firmaet har sentral godkjenning ved å undersøke databasen hos Direktoratet for byggkvalitet. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Bedrifter som ikke har sentral godkjenning, må søke kommunen om lokal ansvarsrett i det enkelte byggeprosjekt.

Sjekk om firmaet er tilsluttet en av bransjeorganisasjonene

Er håndverker, entreprenør eller boligleverandør tilsluttet Boligprodusentenes Forening.

Dersom dette er tilfelle, vil du kunne klage til Boligtvistnemnda hvis det oppstår konflikt mellom deg og firmaet.

Sjekk tilbud fra flere

I tillegg anbefaler Forbrukerrådet at du henter inn minst tre anbud. Dette er lurt ved større kontrakter for å få oversikt over markedsprisen. Anbudet bør inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, materiale og tidsramme.

Sjekk om firmaet bruker standardkontrakter

Bruk alltid kontrakt når du inngår avtale. Du kan blant annet kjøpe kontraktene hos Standard Norge.