Valg av entreprenør kan være avgjørende for både byggeprosessen og det endelige resultatet.