Flyttetjenester

Skal du flytte? Tenk over hva du ønsker å gjøre selv, og hva som må med i kontrakten.

Tenk gjennom hva du vil gjøre selv

Hvis du vil leie inn hjelp til flyttingen, bør du først tenke over hva du kan gjøre selv, og hva du vil betale for.

Oppgaver å vurdere

  • leie bil (og gjøre resten selv)
  • utvask
  • kjøpe emballasje
  • pakke tingene
  • bæring og plassering av esker
  • skal byrået ta alt, eller bare de tyngste og vanskeligste møblene?

Be om tilbud fra flere byråer

Du bør hente inn tilbud fra flere byråer. Beskriv oppdraget detaljert. Få med om eskene skal plasseres i det rommet de er merket med. Anslå flyttelassets størrelse, og beskriv utfordrende objekter som flygel og betongbord.

Sjekk byråets seriøsitet

Før du slår til, bør du se til at du har fått fyldige kontaktopplysninger av byrået. Det lønner seg også å sjekke andres erfaringer med dem ved å gjøre et nettsøk, og undersøke om alt later til å være i orden i Brønnøysundregistrene.

Skriv en klar og tydelig kontrakt

Når du har bestemt deg for et byrå, bør dere skrive en avtale som bygger videre på pristilbudet. Siden håndverkertjenesteloven ikke gjelder for flytting, er det avgjørende hva dere avtaler i kontrakten. Pass på at den inneholder den totale prisen på oppdraget, og alle vilkår. Videre må det stå hvem som har ansvaret for flyttelasset. Ofte vil det være sikret av din innboforsikring, men flyttebyrået har et erstatningsansvar. Dersom det har en øvre grense, må det skrives i kontrakten.

Dere kan avtale at du skal få et gitt prisavslag etter en viss forsinkelse. Det er aktuelt så sant flyttebyrået kunne forhindret det, og ikke ved ekstreme værforhold og lignende.

Før flyttefolkene kommer, bør du dokumentere innboet ditt ved å ta bilder. Ta en gjennomgang sammen med dem, og vis hvilke gjenstander du er særlig redd for. Vær til stede under flyttingen, og hvis du ser at det foregår noe dere ikke har avtalt, sier du ifra.

Slik klager du på flyttebyrået

1. Klag til flyttebyrået

Hvis du mener at flyttebyrået har brutt avtalen, bør du klage skriftlig med Forbrukerrådets klagebrev. Dokumenter gjerne med bilder eller vitner, og be om svar innen 14 dager.

2. Ta saken til mekling

Hvis du ikke blir enig med flyttebyrået, kan du ta saken til Forbrukertilsynet.