Forside > Bolig > Kjøp og salg av bolig > Misfornøyd med kjøp av brukt bolig?

Misfornøyd med kjøp av brukt bolig?


Er ikke boligen som du forventet? Sjekk hva som skal til for at du har
grunnlag for å klage, og hvordan du går frem.

Når har boligen en feil eller mangel?

Spørsmål
Nei

Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt skriftlig og muntlig – slik som for eksempel i prospekt, tilstandsrapporter og på visning.

De fleste brukte boliger selges med såkalt som den er-forbehold. Det innebærer at du aksepterer boligen i den tilstanden den er på visning. Boligen har først en mangel du kan reklamere på dersom den er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente, eller om selger har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Hva må selger opplyse om?

Spørsmål
Nei

Selger plikter å gi korrekt informasjon om forhold han må kjenne til. Har selger hatt lekkasje på badet og slutter å bruke det en tid før salget, slik at det ikke er spor av fukt på salgstidspunktet, plikter selger selvsagt å opplyse om lekkasjen. Skjulte mangler kan man ikke forvente at selger vet noe om.

En grundig teknisk tilstandsanalyse gjennomført av en bygningsfaglig kompetent og erfaren person, bør kunne få fram de forhold det er mulig å avdekke med rimelige tiltak innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Det er derfor viktig at en slik god, teknisk tilstandsrapport innhentes av selger.

Det er imidlertid ikke noe krav om at en slik tilstandsrapport skal framlegges, og derfor nøyer mange seg med verdi- og lånetakst. En verdi- og lånetakst sier ingenting om boligens tekniske tilstand.

Hva kan jeg klage på?

Spørsmål
Nei

Etter avhendingsloven kan ikke kjøper reklamere på feil og mangler som han kjente til, eller måtte kjenne til, da avtalen ble inngått. Domstolene stiller strenge krav til boligkjøperne med tanke på hvor mye de bør forstå ut fra vage antydninger om mulige feil eller skader på boligen. Høyesterett forutsetter at boligkjøper skal forstå de juridiske konsekvenser som for eksempel ligger i vage og omtrentlige risikoopplysninger.

Hva innebærer «solgt som den er»

Spørsmål
Nei

De fleste brukte boliger selges med et «som den er»-forbehold. Det betyr at du i utgangspunktet aksepterer boligen som den er med de feil som den måtte ha. Boligen vil likevel ha en mangel dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, enten ved å holde tilbake opplysninger om forhold han kjenner til og som ville innvirket på kjøpet, eller ved å gi uriktige opplysninger om boligen.

Det vil også være en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne forvente. Rettspraksis har lagt til grunn at utbedringskostnadene må ligge på minst 3–6 prosent av kjøpesummen før det kan bli aktuelt med ansvar for selgeren.

Hvordan går jeg frem for å klage?

Spørsmål
Nei

1. Klag til selger

Hvis du ønsker å klage på feil eller mangler ved boligen du har kjøpt, må du først klage skriftlig til selger og/eller selgerens eierskifteselskap. Husk å ta vare på en kopi av klagen, slik at du kan dokumentere klagen til senere. Benytt gjerne Forbrukerrådets klagebrev.

Klagebrev til selger

 

OBS! Det er viktig at du klager så snart som mulig til selger når du oppdager en mangel eller feil ved boligen. Du plikter også å klage innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Når du oppdager at noe er galt, bør du straks varsle selger og/eller eierskifteselskapet. Gjør dette med en gang, så kan du heller gi beskjed om at du kommer tilbake når du har funnet ut mer om hva som er årsaken til feilen.

Den absolutte klagefristen er fem år etter at du har kjøpt boligen. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at rettsvesenet har lagt lista høyt for når du kan forvente å nå frem med klagen din.

2. Klag til forsikringsselskapet og Finansklagenemnda

Hvis selger har eierskifteforsikring og du ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan du klage til Finansklagenemnda. Nemnda gir en grundig behandling av saken, og er sammensatt av representanter fra forbrukersiden og finansnæringen. Behandlingen er gratis.

OBS! Hvis dere ikke kommer til enighet og eieren ikke har eierskifteforsikring, må du ta saken til rettsvesenet, der forliksrådet er første instans.