Sjekkliste før du kjøper bolig

Her finner du råd om hva du bør tenke på før du kjøper deg bolig.

Tenk nøye over hvor du vil bo

Det er dyrt å selge om du ikke trives, og selger du innen ett år må du betale skatt på eventuell fortjeneste. Hvis du har kjøpt hytte slipper du skatt på fortjeneste etter fem år.

Sjekk hva boligen tidligere er blitt solgt for ved å gå inn på Kartverket.  Skriv inn adressen og trykk på lenken: "Vis mer informasjon om eiendommen". Der finner du ut hva boligen ble solgt for tidligere i grunnboken. Du kan også sammenligne hva boligene i nabolaget har blitt solgt for

Sjekk beste boliglån

Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån og be om finansieringsbevis. Finansieringsbeviset viser at du kan betale for deg. 

Myndighetene krever at du har 15 prosent i egenkapital. Egenkapitalen kan enten være oppsparte penger, eller komme fra salg av din nåværende bolig. Du kan låne opptil fem ganger din egen inntekt. For kjøp av hytte eller flere boliger krever myndighetene at du stiller med 40 prosent i egenkapital.

Hvis inntekten din er usikker kan banken kreve en kausjonist. Det vil si en som garanterer for at banken får pengene sine. Tenk deg nøye om før du ber noen stille som kausjonist, eller selv takker ja til dette. Les mer om dine rettigheter og plikter som kausjonist.

Undersøk boligen nøye

Fra 1. januar 2022 er det ny lov som regulerer kjøp og salg av brukte boliger (avhendingsloven). Selv om kravene til selger har blitt skjerpet (se nedenfor), har du som tidligere plikt til å undersøke boligen. Det betyr at hvis du oppdager en feil etter at du har kjøpt boligen, så er det svært vanskelig å vinne frem med krav hvis du kjente til feilen, eller burde ha forstått at det kunne være en feil. På den annen side har boligselger plikt til å fortelle deg om boligens tilstand og alle feil selgeren kjenner til. 

Selv om ny lov med forskrift, (under forutsetning at det er utarbeidet en godkjent tilstandsrapport), gir større trygghet mot større skader, er det spesielt viktig å se etter fukt på bad og kjøkken, samt tilstanden til el-anlegget. Kjøper du enebolig, hytte eller fritidsbolig, er det viktig også å undersøke tak, yttervegger og kjeller. Ved kjøp av leilighet er dette borettslaget eller sameiets ansvar.

Sett deg inn i prospektet

En svært viktig endring i ny lov avhendingslov fra 1. januar 2022, er at en ikke lengre kan selge boligen «som den er». Selger kan ikke lengre ta dette generelle forbeholdet.  

Den viktigste informasjonen du får er gjennom prospektet og tilstandsrapporten (taksten). I prospektet skal du få en beskrivelse av boligen og all nødvendig informasjon som selger kan gi deg. Vær oppmerksom på at ny lov sier at kjøper forutsettes å ha kunnskap om boligen hvis det er informert om i prospekt og/eller tilstandsrapport. Derfor er det svært viktig å lese alle dokumenter nøye. Ikke la deg blinde av positive eller blomstrende ord og språkvendinger.  

Jo grundigere dokumentasjon du har om boligen, jo enklere er det å vurdere tilstanden og hvor mye du bør betale. Mangler du informasjon må du kontakte mekler eller selger og be om svar på spørsmål skriftlig. Får du ikke svar må du regne det som en risiko for deg. 

Vær spesielt oppmerksom på omtale av vedlikehold og oppussing. Graden går fra overflateoppusset – oppusset – renovert – totalrenovert til nybygd (etablert).  Begrepene brukes ofte om hverandre og kan misforstås. Er du i tvil må du sende en e-post til selger eller mekler. 

Sjekk boligtaksten

Fra 1. januar 2022 gjelder en forskrift som relativt detaljert beskriver hva en tilstandsrapport skal inneholde.

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som den bygningssakkyndige har funnet ved sin undersøkelse. Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da boligen ble oppført. Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk, vil sjelden være noe du som kjøper kan klage på. 

Det er ikke lovpålagt å ha en tilstandsrapport, men vi vil på generelt grunnlag advare mot å kjøpe bolig uten en godkjent rapport etter de nye reglene fra 1. januar 2022.  

Sjekk egenerklæringen

I prospektet følger det med en egenerklæring hvis selger har kjøpt eierskifteforsikring. Du må være oppmerksom på ord som «egeninnsats», «gjort på dugnad», «ufaglærte», «av selger selv» og lignende. Det betyr at risikoen for feil som oftest blir overført fra selger til deg.

Er det indikasjoner på egeninnsats i egenerklæringen eller andre steder i prospektet, bør du ha lave forventninger til tilstanden. Be om dokumentasjon på arbeid som er oppgitt utført av fagfolk.

Vær forberedt når du går på visning

Visningen er din sjanse til å gjøre opp en egen mening ut over det du har fått vite fra den skriftlige dokumentasjonen. Det er særlig viktig at du sjekker nøye hvis markedsføringen har gjort et poeng ut av at eiendommen må sees. Tenk på hva du vil spørre om. Er du førstegangskjøper kan det være lurt å ta med en som har kjøpt bolig tidligere.

Dersom det blir gitt viktige opplysninger på visningen som ikke står i papirene, eller du har konkrete spørsmål,  så kontakt eiendomsmegleren. Du kan for eksempel skrive: «Jeg forstår det slik at xxxx, dersom det ikke stemmer, ber jeg deg korrigere dette.»

Sett tak for hvor mye du vil by

Tenk gjennom om hvor mye du vil by. Sett en makspris for deg selv og ta forbehold om finansiering.

Du må også sette en frist for kjøper til å godta tilbudet ditt, slik at du bare er bundet til et fast tidsrom. Du har ikke angrerett når du kjøper bolig. Dersom det er viktige ting som ikke er avklart, og som er avgjørende for deg for at du skal by, kan du også ta skriftlig forbehold i budet ditt. Skriv for eksempel: «Jeg tar forbehold om at en gjennomgang av kyndig fagmann ikke finner behov for utbedring av grunnmur.»