Dine rettigheter når strømmen går

Du vil ha krav på erstatning for økonomiske tap, så lenge feilen er innenfor nettselskapets kontroll.

Hvem er ansvarlig når strømmen blir borte?

Hvis strømbortfallet skyldes forhold utenfor nettselskapets kontroll, vil du ikke ha krav på erstatning. Dette vil typisk være tilfellet ved ekstremvær. Nettselskapet er heller ikke ansvarlig for tap dersom strømbortfallet er forsvarlig varslet på forhånd.

Hva kan jeg kreve når strømmen blir borte?

Ved strømavbrudd som varer over 12 timer vil husholdninger og eiere av fritidsboliger har krav på kompensasjon. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted. 

Du finner oppdaterte satser for kompensasjon ved strømavbrudd på NVEs nettsider.

Nettselskapet ditt skal utbetale kompensasjon til deg uten at du behøver å søke om dette. Utbetalingen skal komme senest innen 12 uker etter at avbruddet har funnet sted.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Kontakt først nettselskapet

Du må selv kontakte nettselskapet for å få utbetalt kompensasjonen. Du finner som regel informasjon om dette på nettselskapets hjemmesider.

Du må klage senest innen to år etter at forholdet oppstod. I tillegg må kravet fremmes innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget det. Innen rimelig tid er aldri kortere enn to måneder, men kan være lenger. Nærmere redegjørelse for nettselskapenes erstatningskrav, finner du i standard nettleieavtale.

2. Klag til Elklagenemnda

Dersom du ikke får den kompensasjonen du mener å ha krav på, kan du klage til Elklagenemnda.