Forside > Bolig > Strøm > Dine rettigheter når strømmen går
Du vil ha krav på erstatning for økonomiske tap, så lenge feilen er innenfor nettselskapets kontroll.

Hvem er ansvarlig når strømmen blir borte?

Hvis strømbortfallet skyldes forhold utenfor nettselskapets kontroll, vil du ikke ha krav på erstatning. Dette vil typisk være tilfellet ved ekstremvær. Nettselskapet er heller ikke ansvarlig for tap dersom strømbortfallet er forsvarlig varslet på forhånd.

Hva kan jeg kreve når strømmen blir borte?

Hvis strømmen faller helt bort, vil dette kunne forårsake skader og økonomisk tap. Du vil du ha krav på erstatning for ditt faktiske økonomiske tap, så lenge dette skyldes forhold innenfor nettselskapets kontroll.

Ved strømbortfall over 12 timer kan du, uavhengig av årsaken til strømbortfallet, kreve utbetaling fra nettselskapet etter følgende standardiserte satser:

  • 600 kr for avbrudd t.o.m. 24 timer
  • 1400 kr for avbrudd over 24 timer t.o.m. 48 timer
  • 2700 kr for avbrudd over 48 timer t.o.m. 72 timer
  • 1300 kr for hver nye påbegynte 24 timers periode ut over 72 timer

Avbruddet regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted. 

Avbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Kontakt først nettselskapet

Du må selv kontakte nettselskapet for å få utbetalt kompensasjonen. Du finner som regel informasjon om dette på nettselskapets hjemmesider.

Du må klage senest innen to år etter at forholdet oppstod. I tillegg må kravet fremmes innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget det. Innen rimelig tid er aldri kortere enn to måneder, men kan være lenger. Nærmere redegjørelse for nettselskapenes erstatningskrav, finner du i standard nettleieavtale.

2. Klag til Elklagenemnda

Dersom du ikke får den kompensasjonen du mener å ha krav på, kan du klage til Elklagenemnda.