Hva gjør jeg hvis strømmen blir stengt?

Her finner du informasjon om hva som skal til for at strømmen kan stenges, og hvordan du går frem for å få den tilbake.

Kan netteieren stenge strømmen?

I enkelte situasjoner kan netteieren stenge strømtilførselen. Dette kan for eksempel skje når du ikke betaler skyldig nettleie. Samtidig er det viktig å få med seg at en enkelt, forsinket innbetaling ikke betyr at strømmen blir skrudd av.

Ved stenging har du i forkant krav på å motta skriftlig varsel til din fakturaadresse, samt å bli varslet personlig. Stengingsvarsel kan sendes i samme brev som purring/inkassovarsel. Det skal imidlertid fremkomme tydelig at varselet gjelder stenging.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler strømregningen?

Hvis du ikke betaler regningen for strømbruken din, kan kraftleverandøren heve avtalen med deg. Den kraftleverandøren du har valgt stopper da å levere strøm til deg, men du mister likevel ikke strømmen i kontaktene. I slike tilfeller blir du nemlig overført til det nettselskapet du er tilknyttet og får såkalt leveringspliktig kraft.

For ordningen leveringspliktig kraft gjelder særskilt strømpris, som ofte kan være betraktelig dyrere enn den kraften du kan kjøpe ved ordinære avtaler.

Hva hvis det er fare for liv, helse og ting?

Stenging av strømmen må midlertidig utsettes, hvis det er fare for liv, helse, eller betydelig tingskade ved stenging. Det kan for eksempel være aktuelt ved sterk kulde. Hvis slike hensyn foreligger, bør du informere nettselskapet om dette, hvis du har fått varsel om stenging. Du har selv plikt til å dokumentere at konsekvensen ved stengning utgjør fare for liv, helse eller på ting.

Har du varige betalingsproblemer, bør du ta kontakt med sosialkontor og undersøke mulighet for garantiordning/støtte. Hvis sosialtjenesten meddeler til nettselskapet at de tar ansvaret for å dekke dine forpliktelser innen fire uker fra stengingsvarselet er sendt, kan ikke nettselskapet stenge strømmen.

Hvordan går jeg frem for å klage på stenging av strømmen?

1. Kontakt strømselskapet

Stenging må midlertidig utsettes når du er uenig i grunnlaget for stengingen, så sant innsigelsen ikke er åpenbart grunnløs. Er du uenig i grunnlaget for stengingen, bør du kontakte selskapet med dette snarest mulig.

2. Klag til Elklagenemnda

Hvis du er uenig i grunnlaget for stengingen, kan du rette en skriftlig klage til Elklagenemnda. Behandlingen i nemnda er gratis.

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Nemnda behandler forbrukerklager på nettselskap og kraftleverandører.