Sjekkliste før du velger strømavtale

Det kan være mye å spare på å velge riktig strømavtale.

Hvilken avtaletype bør du velge?

Den usikre situasjonen på strømmarkedet gjør det vanskelig å gi gode og presise råd om hvilken avtaletype du bør velge.

Historisk har du kommet best ut med en god spotprisavtale. Samtidig har de siste års priser overrasket de fleste, og det er vanskelig å vurdere hvordan dette vil utvikle seg fremover.

Hvis du ønsker å forsikre deg mot svingninger og fremtidige pristopper, så kan fastpris være et godt alternativ. Husk å sjekke hvor lang bindingstiden er og sjekk hva det koster å komme seg ut av avtalen. Her tar mange selskaper seg svært godt betalt.

Vi anbefaler ikke variable avtaler, da settes prisen på forhånd, og er som regel dyrere enn spotprisen. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige kjapt når det er økninger på kraftbørsen, men går sakte ned når spotprisen synker.

I valg av avtale bør du også ha med deg at kompensasjonsordningen dekker 90 prosent når prisen overstiger 70 øre (eks mva) kWh. Mer om de ulike avtaletypene litt lengre ned.

Sjekk alltid strømpris.no

Uansett hva du velger, så sjekk sammenligningstjenesten strømpris.no. Her finner du oversikt over alle avtalene i markedet. Det tar vanligvis 3-4 minutter å bytte strømavtale og ca 14 dager før ny avtale trer i kraft. Selve byttet blir gjort av ditt nye strømsalgselskap. Alle som selger strøm til privatpersoner i Norge er pliktige til å registrere prisene på strømpris.no.

Spotprisavtale

En spotprisavtale følger markedsprisen på strøm. I tillegg til markedsprisen betaler du et påslag og/eller et fastbeløp som settes av strømselskapet. Det er påslaget og fastbeløpet som avgjør om du har en dyr eller billig spotprisavtale. 

De fleste spotprisavtalene som selges i dag er timespotavtaler. Du betaler da markedsprisen på strøm den aktuelle timen du bruker strøm. Det finnes også avtaler hvor du betaler en snittpris pr døgn.

Hvis du velger en spotprisavtale anbefaler vi at du velger en avtale med minst 12 måneders prisgaranti. Da risikerer du ikke at prisen blir satt opp innen kort tid.

Krav til varsling ved prisendringer

Selskapet er pliktige til å varsle deg på SMS, brev eller e-post minst 30 dager før prisen settes opp, eller når det gjøres endringer i andre viktige avtalevilkår.

Fastprisavtale

Fastprisavtaler gjør at du betaler lik pris for strømmen i hele avtaleperioden. Det kan være en fordel om du ønsker forutsigbarhet i økonomien og ikke vil ha de svingningene som du får med en spotprisavtale. Samtidig har du historisk betalt noe mer for strømmen med denne avtaletypen.

Bindingstiden på en fastprisavtale kan ofte være lang. Fastprisen binder både for deg og strømselskapet i hele perioden - selv om markedsprisen på strøm blir høyere eller lavere enn den var på bestillingstidspunktet. 

Det kan fort bli dyrt om du ønsker å komme deg ut av avtalen før bindingstiden er ute, så det er alltid lurt å sjekke bruddgebyret før du eventuelt inngår en fastprisavtale.

OBS! I Sør-Norge er det for tiden få eller ingen fastprisavtaler i markedet.

Plussavtaler

Plussavtaler er for alle som i perioder produserer mer strøm enn de bruker, typisk fra solceller, og ønsker å selge strømmen til kraftprodusenten. Hvor god avtalen er avhenger blant annet av prisen på strømmen du kjøper og prisen du får for å selge. OBS! Du må selge og kjøpe strøm av samme selskap. Du finner oversikt over alle plussavtalene i markedet på Forbrukerrådets sammenligningstjeneste.

Variable- og andre strømavtaler

Forbrukerrådet anbefaler i utgangspunktet ikke andre avtaler enn spotpris eller fastpris. Mange av avtalene i andre kategorier er ofte dyre, og de kan ha dårlige betingelser.  

Variable prisavtaler gir varsel om endringer i pris 30 dager i forkant. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige kjapt når det er minimale økninger på kraftbørsen, men går ned ganske sakte når spotprisen synker. Resultatet er at du ofte ender opp med å betale mye mer enn nødvendig.

Vær oppmerksom på tilleggstjenester og tilleggsprodukter

Flere av strømsalgselskapene tilbyr tilleggsprodukter og tilleggstjenester. Mange av disse har liten eller ingen verdi, og gjør lite utover å gjøre strømregningen din enda større.

Det skal komme tydelig fram på din faktura hvilke tilleggsprodukter og tjenester du betaler for. Typiske tilleggsprodukter kan være:

  • Pristak
  • Strømforsikringer
  • Grønn strøm

Mange får tilbud om slike tilleggsprodukter ved avtaleinngåelse. Vær oppmerksom på at tjenestene ofte er gratis i en kort periode før du må betale.