Sjekkliste før du velger strømavtale

Du kan spare mye penger ved å ha et bevisst forhold til strømavtalen din. 

Hvilken strømavtaler bør jeg velge?

Hvilke strømavtaler finnes?

Det er tre hovedtyper av strømavtaler:

  • Spotpris
  • Fast pris
  • Variable avtaler

Velg avtale med strømpris.no

Strømpris.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Den skal gjøre det enkelt å sammenligne priser og finne de beste strømavtalene. Alle som selger strøm til privatpersoner i Norge må registrere sine priser på strømpris.no

Når du har funnet avtalen du ønsker, tas du til avtalen på nettsiden til strømselskapet. Det tar vanligvis 3-4 minutter å bytte strømavtale og ca 14 dager før ny avtale trer i kraft. Finn avtalen som passer deg best på strømpris.no.

Hvilken avtaletype bør jeg velge?

Den usikre situasjonen på strømmarkedet gjør at det vanskelig å gi gode og presise råd om hvilken avtaletype du bør velge.

Historisk har du kommet best ut med en god spotprisavtale. Samtidig har de siste års priser overrasket de fleste, og det er vanskelig å vurdere hvordan dette vil utvikle seg i årene fremover.

Hvis du ønsker å forsikre deg mot svingninger og fremtidige pristopper, så kan fastpris være et godt alternativ. Husk å sjekke hvor lang bindingstiden er og sjekk hva det koster å komme seg ut av avtalen. Her tar mange selskaper seg svært godt betalt.

I valg av avtale bør du også ha med deg at kompensasjonsordningen dekker 90 prosent når prisen overstiger 70 øre (eks mva) kWh. Strømstøtten baserer seg kun på månedsnittet for spotprisen – og ikke det du faktisk betaler til selskapet. Det er derfor viktig å sikre seg en så god avtale som mulig, da alt over gjennomsnittlig spotpris er noe du må betale for selv.

Forskjell på strøm og nettleie

Strøm er det du betaler for ditt strømforbruk. Prisen kan du forhandle gjennom å velge ulike strømavtaler. Strømprisen er regulert av kraftbørsen hver time, og det er påslaget fra strømselskapet som avgjør om du har en dyr eller billig avtale. 

Nettleie betaler du til nettselskapet for at de skal frakte strømmen til deg. Det er en pris du ikke kan forhandle. Du finner mer informasjon om nettleie på nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Noen får dette på samme faktura, mens andre får to ulike fakturaer for strømforbruk og nettleie.

Spotprisavtale

Hva er en spotprisavtale?

Hvis du velger en spotprisavtale anbefaler vi at du velger en avtale med minst 12 måneders prisgaranti på strømpris.no. Da risikerer du ikke at prisen blir satt opp innen kort tid.

En spotprisavtale følger markedsprisen på strøm som fastsettes av kraftbørsen.  I tillegg til markedsprisen betaler du et påslag og/eller et fastbeløp som bestemmes av strømselskapet. Siden strømprisen er regulert av kraftbørsen, er det påslaget og fastbeløpet som avgjør om du har en dyr eller billig avtale. 

Hva betyr timesspot?

De fleste spotprisavtalene som selges i dag er timespotavtaler. Du betaler da markedsprisen på strøm den aktuelle timen du bruker strøm. På strømpris.no er disse avtalene merket med et timeglass.  

Fastprisavtale

Hva er en fastprisavtale?

Ønsker du mer forutsigbarhet kan en fastprisavtale være et godt alternativ, selv om du historisk sett har endt opp med å betale mer for strømmen.

Du betaler en fast pris per kilowattime på strøm i et avtalt tidsrom, også kalt bindingstid.

Hva bør du være oppmerksom på ved en fastprisavtale?  

Bindingstiden på en fastprisavtale kan ofte være lang. Fastprisen er bindene både for deg og strømselskapet i hele bindingstiden - selv om markedsprisen på strøm blir høyere/lavere enn det den var på bestillingstidspunktet. 

Hva skjer hvis du bryter bindingstiden?

Det kan fort bli dyrt om du ønsker å komme deg ut av en fastprisavtale før bindingstiden er ute. Sjekk din avtale eller kontakt strømselskapet om hva det koster å bryte avtalen - dette kalles et bruddgebyr.

Vær obs på tilleggstjenester og tilleggsprodukter

Vurder om det gir deg verdi

Mange strømselskaper tilbyr tilleggsprodukter og tilleggstjenester. Mange av disse har liten eller ingen verdi, og gjør bare strømregningen din større.

Det skal komme tydelig fram på din faktura hvilke tilleggsprodukter og tjenester du betaler for. Typiske tilleggsprodukter kan være:

  • Pristak
  • Strømforsikringer
  • Grønn strøm

Mange får tilbud om slike tilleggsprodukter ved avtaleinngåelse. Vær obs på at de ofte er gratis i en kort periode før de begynner å koste penger.  

Variable- og andre strømavtaler

Hvem passer disse avtalene for?

Forbrukerrådet anbefaler i utgangspunktet ikke andre avtaler enn spotpris eller fastpris. Mange av avtalene i andre kategorier er ofte dyre, og de kan ha dårlige betingelser.  

Variable prisavtaler gir varsel om endringer i pris 30 dager i forkant. Prisen på slike avtaler har en tendens til å stige kjapt når det er minimale økninger på kraftbørsen, men går ned ganske sakte når spotprisen synker. Resultatet er at du ofte ender opp med å betale mye mer enn nødvendig.

Krav til varsel

Selskapet er pliktige til å varsle deg på SMS, brev eller e-post  minst 30 dager før prisen settes opp, eller når det gjøres endringer i andre viktige avtalevilkår.