Vannlevering

Hvilke krav du kan stille til vannleveringen, og hvordan du klager hvis du ikke er fornøyd med kvalitet eller trykk.

Kan jeg stille krav til vannkvaliteten?

Ja, vann er i forbrukersammenheng å regne som en vare, og kjøp av vann reguleres av forbrukerkjøpsloven. Dette gjelder uavhengig av om vannet kommer fra et privat eller et kommunalt vannverk. Loven gjelder på tross av at vannleveransen som regel ikke er basert på en avtale.

Kommunen har ofte rett til å kreve at du kobler deg til og mottar vann fra det kommunale vannverket. Kravet til tilkobling og regulering av prisen på vannet og vanngebyret, følger egne regelverk.

Hva kan jeg kreve hvis vannet ikke har forventet kvalitet?

Forbrukerkjøpsloven gir deg mulighet til å kreve prisavslag dersom vannet ikke har den kvaliteten du kan forvente. Det finnes eksempler på at klager på vannkvaliteten har gitt mellom 25 og 50 prosent reduksjon i vanngebyret for den perioden vannkvaliteten har vært dårlig. Forutsetningen er at vannleveransen avviker vesentlig fra det du har grunn til å forvente.

Dersom vannet er helseskadelig å drikke, vil det være et kvalitetsavvik som gir grunnlag for prisavslag. Dette innebærer at når vannverket sender ut kokevarsel, kan man som utgangspunkt anta at vannet er helseskadelig og kreve prisavslag.

Mindre kvalitetsavvik gir imidlertid ikke rett på reduserte gebyrer. I sakene om vannleveranser har Forbrukertvistutvalget lagt til grunn at forbrukeren må tåle sjenerende farge, lukt og smak uten at det gir grunnlag for prisavslag.

Klager på dårlig trykk fører som regel ikke frem

Klager på dårlig trykk fører som hovedregel heller ikke frem. Bare i tilfeller hvor trykket er så lavt at vannet i realiteten har vært borte i lange perioder, kan du vinne frem med klagen din.

I en sak hvor vanntrykket var uvanlig variabelt og til dels helt borte, ble forbruker tilkjent 25 prosent reduksjon i prisen, mens i en sak hvor forbruker til dels var uten vann eller hadde vann med svært lavt trykk over 2 år, ble forbruker tilkjent 50 prosent prisavslag.

Vurderingene knyttet til når det er aktuelt med prisavslag for dårlig vannkvalitet eller ekstremt lavt trykk, er de samme om vannet kommer fra et privat vannverk.

Slik klager du på vannkvaliteten

1. Klag til kommunen eller det private vannverket

Hvis du ønsker å klage på vannkvaliteten, må du først ta kontakt med kommunen eller det private vannverket. Bruk gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

Det hører med til sjeldenhetene at kommunen selv tilbyr erstatning, for eksempel i etterkant av kokevarsel, eller at det avdekkes at vannet er helseskadelig.

2. Ta saken til mekling

Hvis kommunen eller vannverket avviser klagen, kan du ta saken til Forbrukertilsynet.