Apper og programvare

Hva har du krav på om en app eller programvare ikke fungerer som den skal?

Digitalytelsesloven

Når du kjøper eller abonnerer på programvare eller apper kommer regelverket vi beskriver her til anvendelse. Når du kjøper et produkt som inneholde programvare eller har en tilknyttet app så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.  

I oversikten bruker vi programvare gjennomgående, og det vil omfatte både tradisjonelle programmer til datamaskiner, men også apper og tjenestekontrakter (software as a service, såkalt SaaS).  

Eksempler på programvare er Office-pakken eller Adobe Photoshop som begge kjøpes som en tjeneste og engangskjøp av operativsystemet Windows 10.  

Er det en feil ved programvaren/appen?

Hvis programvaren ikke er som markedsført eller har feil som gjør at det ikke fungerer som det skal, kan du kreve at leverandøren sørger for at feilene blir rettet. Feil rettes ikke ovenfor enkeltforbrukere, men rettes i form av oppdateringer som alle nyter godt av. Det er likevel viktig å si ifra hvis du finner feil.   

Eksempler på feil ved programvaren

  • innhold mangler
  • innhold har feil som gjør at programvaren ikke fungerer som det skal
  • det er ingen eller svært begrenset servertilgang for skybasert sikkerhetskopier
  • programmet er dårlig optimalisert slik at det ikke kjører på maskinvare som spillet selv oppgir som tilstrekkelig
  • programmet passer ikke til de filtypene som er angitt 
  • oppdateringer av programvaren fører til feil   

Du må gi leverandøren litt tid til å fikse opp i feilene, og være klar over at feilene ikke rettes opp bare til deg.   

Når du oppdager feil i programvaren, kan du bruke de tilbakemeldingsfunksjonene som ofte finnes innebygd i programvaren eller appen. Hvis ikke de finnes kan du vurdere å sende en epost eller chatte med leverandøren eller utvikleren for å påpeke feilene.  

Hvis feilene ikke blir ryddet opp, kan du kreve pengene dine tilbake.  

Rett på oppdateringer

Du har rett til å få beskjed om, og få levert, de oppdateringer som er nødvendige for at programvaren skal fungere som avtalt. Dette inkluderer både innholds- og sikkerhetsoppdateringer. 

Leverandøren er ansvarlig for feil som skyldes at spillet ikke har fått oppdateringer som det skal. Det kan avtales at oppdateringene kun skal gjelder for et visst antall år, og dette skal gå frem på en klar og tydelig måte i vilkårene.  

Hvis du velger å ikke installere oppdateringer så kan du ikke klage på feil som ville blitt rettet i oppdateringene. Oppdateringene skal være gratis.  

Leverandøren kan presisere i avtalen minste garanterte oppdateringstid. Når den fristen er ute så har du ikke lenger rett på oppdateringer.  

Hvor raskt må du klage på en feil? 

Du bør gi beskjed så raskt som mulig til leverandør eller utvikleren dersom noe ikke fungerer som det skal. Dette øker sjansen for at feilen blir rettet opp i.  

Det finnes likevel ikke noen fast klagefrist for digitale ytelser, og så lenge du ikke venter svært lenge med å klage så mister du ikke rettighetene dine.  

Krav til erstatning

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap, samt for vesentlig ulempe som følge av feilene.  

En konkret vesentlig ulempe kan typisk være at installasjonen av programvaren førte til kritiske feil ved operativsystemet på datamaskinen din, slik at du typisk må gjøre en gjenoppretting eller installere operativsystemet på nytt. Erstatning for slik ulempe blir satt skjønnsmessig. 

Slik klager du?

Hvis tilbyderen ikke leverer som avtalt kan du klage. Hvis du mener at du har rett til å si opp midt i bindingstiden, enten som følge av feil ved ytelsen eller negative endinger, så gir du beskjed om det.  

Kommer du ikke til enighet med leverandøren kan klage inn leverandøren til Forbrukertilsynet for mekling.