Bredbånd

Dine rettigheter som bredbåndskunde avhenger i stor grad av kontrakten du har med bredbåndstilbyderen.

Hva bør jeg tenke på før jeg velger bredbånd?

På nettsidene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner du utfyllende informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nettleverandør.

OBS! Verken Telenor eller noen andre bredbåndstilbydere har plikt til å levere bredbånd. På Nkom.no finner du en liste over tilbydere som tilbyr bredbånd.

Kan jeg angre på avtalen jeg har inngått?

Du har angrerett hvis avtalen er inngått via telefon, internett eller dørsalg. Angreretten gjelder i 14 dager fra dagen etter at du inngikk avtalen og du har mottatt all informasjon om tjenesten, inkludert angreskjema.

Du kan avtale at tjenesten skal leveres før det er gått 14 dager. Dersom du likevel ønsker å angre innen fristen, kan leverandøren fakturere deg for de utgiftene de har hatt til da.

Hva kan jeg kreve hvis levering av bredbåndet blir forsinket?

Ved forsinket levering av tjenesten som ikke skyldes forhold hos deg, kan det i utgangspunktet kreves avslag tilsvarende prisen for den perioden du var uten forbindelse. Det er viktig at du tar kontakt med tilbyder når det oppstår en forsinkelse. Ved vesentlig forsinkelse kan du ha rett til å heve avtalen.

Hva kan jeg kreve hvis jeg ikke har internettforbindelse?

Ved avbrudd i nettilgangen kan det normalt forlanges prisavslag tilsvarende prisen for den perioden du var uten internett. Forutsetningen er at avbruddet skyldes forhold på internettleverandørens side. Er det vesentlige avbrudd ved at det er stadig gjentakende eller langvarige perioder uten nett, vil du kunne heve avtalen.

Hva kan jeg kreve hvis jeg ikke får avtalt kapasitet/hastighet?

Som utgangspunkt skal du ha den hastigheten som er lovet. Ligger hastigheten over tid betydelig under det som er oppgitt, kan det gi grunnlag for prisavslag eller heving av kontrakten. Vær oppmerksom på at forhold ved eget utstyr kan føre til nedsatt hastighet, og du vil da ikke kunne kreve prisavslag eller heving.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag til leverandøren

Dersom du er misfornøyd med bredbåndstjenesten må du ta kontakt med leverandøren din. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

2. Klag til Brukerklagenemnda

Dersom du ikke når fram med klagen, eller du ikke får svar på din henvendelse innen 2 uker, kan du bringe saken inn til behandling i Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Nemnda behandler blant annet klager på

  • faktura
  • kvalitet og mangelende tjenestetilbud
  • mobile innholdstjenester