Digitale spill 

Dine rettigheter for PC,- konsoll- eller mobilspill.

Markedet for digitale spill er stort, og mange bruker hundrevis av timer i året på spill. Når et nytt spill lanseres, blir det ofte markedsført med prøveversjoner og demonstrasjonsvideoer lang tid før lanseringen.  

Har spillet en feil?

Digitalytelsesloven gir deg rettigheter hvis spillet ikke er som avtalt, eller dersom spillet bryter med reglene i loven.

Hvis spillet ikke er som markedsført eller har feil som gjør at det ikke fungerer som det skal, kan du kreve at leverandøren sørger for at feilene blir rettet. Feil rettes ikke ovenfor enkeltforbrukere, men rettes i form av oppdateringer som alle nyter godt av. Det er likevel viktig å si ifra hvis du finner feil.   

Du må gi leverandøren litt tid til å fikse opp i feilene, og etter lansering kommer det ofte store oppdateringer som fikser opp i mange forskjellige feil. 

Når du oppdager feil i spillet, kan du bruke de tilbakemeldingsfunksjonene som ofte finnes innebygd i spillene eller i plattformen du kjøpe spillet på. Hvis ikke de finnes kan du vurdere å sende en epost eller chatte med leverandøren eller utvikleren for å påpeke feilene. Hvis feilene ikke blir ryddet opp i, kan du kreve pengene dine tilbake.  

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap, samt for vesentlig ulempe som følge av feilene. En slik vesentlig ulempe kan typisk være at installasjonen av spillet førte til kritiske feil ved operativsystemet på datamaskinen din, slik at du typisk må gjøre en gjenoppretting eller installere operativsystemet på nytt.

Eksempler på feil ved spill

  • innhold mangler
  • innhold har feil som gjør at spillet ikke fungerer som det skal
  • det er ingen eller svært begrenset servertilgang for nettbasert flerspilling
  • spillet er dårlig optimalisert slik at det ikke kjører på maskinvare som spillet selv oppgir som tilstrekkelig
  • systemer for lagring og lasting ikke fungerer som det skal 

Du har rett på oppdateringer

Du har rett til å få beskjed om, og få levert, de oppdateringer som er nødvendige for at spillet skal fungere som avtalt. Dette inkluderer både innholds- og sikkerhetsoppdateringer. 

Leverandøren er ansvarlig for feil som skyldes at spillet ikke har fått oppdateringer som det skal. Det kan avtales at oppdateringene kun skal gjelder for et visst antall år, og dette skal gå frem på en klar og tydelig måte i vilkårene.  

Hvis du velger å ikke installere oppdateringer så kan du ikke klage på feil som ville blitt rettet i oppdateringene. Oppdateringene skal være gratis.  

Har du blitt utestengt?

Mange nettbaserte spill der du konkurrerer mot andre har systemer som skal sikre at folk ikke jukser eller på annen måte oppfører seg dårlig. Dårlig oppførsel knytter seg som regel til hatefulle ytringer, mens juks handler ofte om bruk av tredjepartsprogrammer eller hacking for å få fordeler.   

Konsekvenser av å bli tatt for juks eller dårlig oppførsel kan være alt fra et varsel til permanent utestenging.  

Det følger av digitalytelsesloven at leverandøren kan holde tilbake ytelsen dersom du ikke oppfyller din del av avtalen. Dette inkluderer også å følge regler for adferd. Disse reglene må være rimelige og balanserte, og du har krav på en begrunnelse hvis du blir kastet ut.  

Det er leverandøren eller utvikler som må dokumentere at du har brutt adferdsreglene. Hvis ikke de klarer å dokumentere dette, kan du ikke stenges ute. Hvis leverandøren stenger deg ute uten noen begrunnelse har du rett på å få kontoen din åpnet igjen.

Hvor raskt må du klage på en feil?

Du bør gi beskjed så raskt som mulig til leverandør eller utvikleren dersom noe ikke fungerer som det skal. Dette øker sjansen for at feilen blir rettet opp i.  

Det finnes likevel ikke noen fast klagefrist for digitale ytelser, og så lenge du ikke venter svært lenge med å klage så mister du ikke rettighetene dine.  

Hvor kan du få hjelp til å løse en tvist?  

Hvis tilbyderen ikke leverer som avtalt kan du klage. Hvis du mener at du har rett til å si opp midt i bindingstiden, enten som følge av feil ved ytelsen eller negative endinger, så gir du beskjed om det.  Kommer du ikke til enighet med leverandøren kan klage inn leverandøren til Forbrukertilsynet for mekling.