Skylagring

Rettigheter og råd for avtaler om skylagring.

Hva er skylagring?

Skylagring er forskjellige tjenester som gir deg mulighet til å sikkerhetskopiere, lagre og hente frem filer en ekstern tjeneste. Dette gir deg mulighet til å lagre filer trygt, samt at mange tjenester har funksjoner som automatisk kan sikkerhetskopiere data som bilder og personlige filer.  

Når du begynner med tjenesten

Det skal gå tydelig frem før du bestiller hva ytelsen koster, i tillegg til at eventuell bindingstid skal gå frem.  

Det kan ikke være mer enn 6 måneders bindingstid, og du skal ha fått en rabatt som kompensasjon for bindingstiden.  

Hva skal tjenesten inneholde?

Så lenge bindingstiden løper er det spesifikasjonene som styrer hva skylagringstjenesten skal inneholde. Den mest sentrale funksjonen ved skylagringen er at dataen du lagrer er sikkert oppbevart. Utover det vil spesifikasjoner av betydning være størrelsen på lagringsplassen (ofte målt i terrabyte), tilknyttede apper og automatiske sikkerhetskopier.  

Du skal få informasjon dersom tilbyderen kommer til å gjøre endringer ev en viss betydning, og informasjonen skal sendes på et varig medium – typisk en e-post.  

Forbrukere under bindingstid kan si opp uten kostnad når selskapet endrer innholdet i tjenesten de leverer. Små justeringer som har en svært liten betydning for deg gir deg ikke rett til å si opp.  

En større endring tjenestetilbudet kan typisk være dersom en skylagringstjeneste velger å fjerne app-støtte for enkelte operativsystemer eller dersom lagringsplassen går betydelig ned.  

Hva har du krav på om tjenesten ikke fungerer som den skal?

Hvis skylagringstjenesten og medfølgende apper, nettsider og lignende ikke fungerer som forutsatt bør du ta kontakt med kundeservice hos leverandøren og beskrive problemet.  

Ofte er det behov for feilsøking om feilen skyldes leverandøren eller om det er ditt eget oppsett som bidrar til feilene. Ytelsene skal leveres med veiledninger, typisk i form av bruksanvisninger, sjekklister eller videoer.  

Du må huske å melde feil direkte til leverandøren når du opplever feil. Hvis du venter svært lenge vil du kunne miste retten til å kreve noe.  

Digitalytelsesloven viser til at en løpende ytelse som strømmetjenester skal være i tråd med avtalen hele perioden. Leverandøren kan ikke ta forbehold om tidvis nedetid. Hvis skylagringstjenesten har en feil, så har leverandøren rett til å forsøke å fikse feilen. Ofte vil slike feil gjelde svært mange brukere, og ikke bare deg.  

Du kan også ha rett på prisavslag for den perioden tjenesten ikke fungerte som avtalt. For alvorlige feil som enten ikke fikses eller som svekker tillitten til leverandøren så har du rett til å gå fra avtalen, selv om avtalen har bindingstid.  

Erstatning 

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap, samt for vesentlig ulempe som følge av feilene.  

En slik vesentlig ulempe kan typisk være at bilder går tapt som følge av feil hos leverandøren, eller at du må bruke mye tid på å gjenopprette filer.   

Erstatning for slik ulempe blir satt skjønnsmessig. Leverandøren kan ha en normalerstatning for slike tap i avtalen, så lenge den er rimelig.  

Hva skjer hvis du sier opp tjenesten?

Skylangringstjenester er vanligvis noe forbrukeren forskuddsbetaler for en lengre periode frem i tid. Leverandøren skal gi beskjed minst en gang hver sjette måned om at tjenesten løper, samt gi informasjon om hvordan forbrukeren kan si opp.  

Forskuddsbetaling teller ikke som bindingstid, noe som betyr at du kan betale for både ett og to år på forskudd for en skylagringstjeneste. For avtaler uten bindingstid kan du si opp selv om du har betalt hele summen på forskudd. Det har da rett på resten av den forskuddsbetalte summen tilbake.  

Pris og betaling

Tjenestetilbyder kan endre prisen hvis dette kommer frem av avtalen. Du skal også få informasjon om at du har rett til å si opp tjenesten dersom prisendringen er større enn det endringen i konsumprisindeks skulle tilsi.  

Betalingen skjer som regel via betalingskort. Dersom du ikke betaler for tjenesten, vil tjenestetilbyder ofte stoppe tilgangen din til tjenesten frem til du gjør opp for deg. 

Vil du klage?

Hvis tilbyderen ikke leverer som avtalt kan du klage. Hvis du mener at du har rett til å si opp midt i bindingstiden, enten som følge av feil ved ytelsen eller negative endinger, så gir du beskjed om det.  

Kommer du ikke til enighet med leverandøren kan du benytte deg av kortreklamasjon. Du kan også klage inn leverandøren til Forbrukertilsynet for mekling.