Forside > Digitalt > TV-tjenester
Avtalen du har med tv-tilbyderen, bestemmer hva du kan kreve.

Sjekk vilkårene før du inngår en avtale

Det er ingen egen lov som sier hva du har rett til som tv-kunde, og tilbyderen står i hovedsak fritt til å lage vilkårene. Tilbyder bestemmer for eksempel om det er bindingstid, når du kan si opp, og hvordan du kan si opp. Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i vilkårene før du inngår abonnementsavtalen.

I teorien skal du selv kunne forhandle om vilkårene, men myndighetene vet at du som forbruker i praksis har liten anledning til det. Derfor kan Forbrukertilsynet vurdere om avtalen du har inngått, er for dårlig eller ikke. Et typisk eksempel er lengden på oppsigelsestiden og bindingstiden. Forbrukertilsynet kan vurdere om den er for streng.

Les mer om avtalevilkår hos Forbrukertilsynet.

Kan jeg angre på avtalen med tv-leverandøren?

De fleste tv-tjenester blir avtalt over Internett, eller ved at du ringer inn til kundetjenesten. Du har i begge tilfeller angrerett. Det vil si at du kan trekke deg fra avtalen innen fjorten dager etter at du har fått all informasjon om tjenesten. Blant annet skal du få angreskjema, hvis ikke kan fristen for å angre bli forlenget. Les mer om angrerett.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag til tv-leverandøren

Hvis du ikke får det du ble lovet da du inngikk abonnementet, kan du klage. Du må klage til den som tilbyr tv-tjenesten.

Du har rett til å holde tilbake penger, men beløpet må tilsvare størrelsen på feilen. Husk at hvis du holder for mye penger tilbake, kan du bli erstatningsansvarlig. Det kan du også bli hvis det viser seg at feilen ikke er noe selskapet er ansvarlig for. Bruk derfor tilbakeholdelsesretten med måte, og gi selskapet god frist.

2. Klag til Brukerklagenemnda

Dersom du ikke når fram med klagen, eller du ikke får svar på din henvendelse innen 2 uker, kan du  klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Nemnda behandler klager som blant annet gjelder inngåelse og oppfyllelse av abonnementsavtale, kvalitet, fakturering og erstatning.

Nemnda behandler ikke klager som gjelder leveringsplikt av TV-signaler, kringkastingsinnhold, sammensetting av kanalpakker eller levering av abonnementspakker over internett.