TV-tjenester

Avtalen du har med TV-leverandøren bestemmer dine rettigheter og plikter.

Før du inngår avtalen  

Kjøp av TV-abonnement reguleres ikke i lov, og det vil være vilkårene i avtalen som bestemmer hvilke rettigheter og plikter du har. 

Før du inngår en avtale om abonnement på TV-tjenester er det derfor viktig at du sette deg inn i vilkårene for avtalen. 

Både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet er opptatt av at avtaler skal være balanserte. Opplever du at avtalen gir deg som forbruker urimelige vilkår kan du henvende deg til Forbrukertilsynet.

Angrerett

Er avtalen inngått ved fjernsalg, som for eksempel via internett, telefonsalg, dørsalg eller på stand, vil du ha angrerett på avtalen. Angrefristen er 14 dager fra du inngikk avtalen med TV-leverandøren. 

Bindingstid

Vær obs på at abonnement på TV-tjenester kan ha bindingstid. Det vil si at du er bundet til avtalen i et gitt tidsrom.  

Det er mange avtaler som ikke kan sies opp når du er i bindingstiden. Ønsker du likevel å si opp avtalen vil selger kunne kreve et bruddgebyr. Du har krav på informasjon om hva et bruddgebyr koster. Husk og at et bruddgebyr gradvis bør nedjusteres etter hvor langt ut i bindingstiden du har kommet før du sier opp.  

Bindingstid som er lengre enn 12 måneder er ifølge Forbrukertilsynet urimelig overfor forbrukere og skal ikke forekomme. Hvis leverandøren har lengre bindingstid enn 12 måneder, kan du melde dette inn til Forbrukertilsynet.

Oppsigelse

Ønsker du å avslutte et abonnement, er det snakk om oppsigelse. Det er viktig at du setter deg inn i avtalens vilkår for oppsigelse og fremgangsmåte for å si opp.  

Det er du som må bevise at du har sagt opp på riktig måte, og at det har skjedd innenfor avtalens frister hvis det er opplyst om dette.  

Du bør alltid sikre deg skriftlig dokumentasjon på oppsigelse. Dette kan du gjøre ved å bruke e-post og bevare loggen. Hvis du velger å si opp avtalen over telefon, skriv da ned hvem du snakket med, når du gjorde det, og hva dere ble enige om. Send gjerne en skriftlig bekreftelse. 

Endringer i avtalen

TV-leverandøren har mulighet til å foreta endringer i din avtale, som eksempelvis prisøkning, så lenge dette følger av avtalevilkårene. 

Hovedregelen er at endringer ikke bør tre i kraft før tidligst en måned etter at du har mottatt et skriftlig varsel om endringen fra TV-leverandøren. Hvis du ikke ønsker å godta de nye endringene kan det være grunnlag for å heve avtalen uten ekstra kostnader. 

Forsinket levering

Ved forsinket levering av tjenesten som ikke skyldes forhold hos deg som forbruker, kan du først og fremst kreve å få levert det som er avtalt. Etter en konkret vurdering kan det kreves et avslag i prisen tilsvarende prisen for den perioden du har vært uten tjenesten. Ved vesentlig forsinkelse kan avtalen heves.

Mangelfull leveranse

Hva du kan kreve når det er en mangel ved tjenesten, vil avhenge av hva som er årsaken til at selskapet ikke leverer og hvor omfattende problemet er. Normalt vil du ikke ha krav på økonomisk kompensasjon som følge av mindre kontraktsbrudd.  

Ved omfattende og langvarige mangler vil det kunne kreves et prisavslag eller eventuelt heving av avtalen. 

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag til TV-leverandøren

Hvis du ikke får levert det du ble lovet da du inngikk avtalen, kan du klage til TV-leverandøren.

Du har rett til å holde tilbake penger, men beløpet må tilsvare størrelsen på feilen. Husk at hvis du holder tilbake for mye penger, kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Det kan du også bli hvis det viser seg at feilen ikke er noe selskapet er ansvarlig for. Bruk derfor tilbakeholdelsesretten med måte, og gi selskapet god frist. 

2. Klag til Brukerklagenemnda eller Forbrukertilsynet

Dersom du ikke når fram med din klage eller du ikke får svar på din henvendelse, kan du klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Nemnda behandler klager som blant annet gjelder inngåelse og oppfyllelse av abonnementsavtale, kvalitet, fakturering og erstatning.

Nemnda behandler ikke klager som gjelder angrerett, leveringsplikt av TV-signaler, kringkastingsinnhold, sammensetting av kanalpakker eller levering av abonnementspakker over internett.