Forside > Økonomi og betaling > Banktjenester > Misfornøyd med en banktjeneste?

Misfornøyd med en banktjeneste?


Er du ikke fornøyd med banken? Sjekk hva du kan klage på, og hvordan du går frem.

Hva kan jeg klage på?

Spørsmål
Nei

Hvis ikke banken leverer i tråd med avtalen, kan du klage. Det kan for eksempel være uautoriserte trekk fra kontoen din, feil renteberegning eller manglende fraråding.

Hvordan går jeg frem for å klage?

Spørsmål
Nei

1. Klag først til banken

Du må først rette en skriftlig klage til banken. Benytt gjerne Forbrukerrådets klagebrev.

Klagebrev til banken

 

2. Klag til Finansklagenemnda

Dersom saken ikke løser seg ved din skriftlige klage, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda. Nemndas sekretariat gir deg råd både muntlig og skriftlig, og kan hjelpe deg videre med klagen din.

Nemnda behandler disse sakene:

  • tvister mellom forbrukere og banker, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.
  • tvister mellom forbrukere og utenlandske kreditt- eller finansinstitusjoner, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge.
  • tvister mellom forbrukere og verdipapirforetak når klagen gjelder investeringsrådgivning.