Spillavhengighet

Hva bør du gjøre om du sliter med spillavhengighet, og har tapt penger som følge av det?

Ta kontakt med banken

Snakk med banken din. Vær ærlig om at du har utfordringer med spillproblemer, og at du ønsker at banken setter inn tiltak som gjør at du hindres i å spille hos ulovlige spillaktører. Dette bør gjøres skriftlig, slik at du har dokumentasjon. Ofte fører denne typen dialog til at banken begrenser noen funksjoner knyttet til kort og nettbank - nettopp for å forhindre spillvirksomheten. Det vil forhåpentligvis begrense fremtidige pengetap.

Kontakt Lotteritilsynet

Spør Lotteritilsynet om de har varslet om, eller fattet vedtak om de spillaktørene pengene dine har gått til. Da må du kreve innsyn i listen over varsler hos tilsynet, men dette gjøres enkelt i en epost. Lotteritilsynet kan ha varslet eller fattet vedtak om aktørene du har tapt penger til. Dette gjør det ulovlig å overføre penger til og fra disse selskapene. Hvis banken din har fått et varsel eller et vedtak kan det være et argument for at banken må stå ansvarlig for deler av summen. Kontaktinformasjon til Lotteritilsynet finner du her.

Klag til banken

Banken har forbud mot å overføre penger til aktører som samarbeider med ulovlige spillselskaper. Hvis du likevel har kunnet overføre store summer, bør du klage på dette. Spør hvilke undersøkelser banken har gjort av deg som kunde, også på transaksjonsnivå. Be dem forklare hvilke systemer de har og hvorfor de ikke har reagert på f.eks. endret bruksmønster eller gjentatte overføringer av samme sum til utenlandske mottakere.

Spør også hvordan dette systemet reagerte i den aktuelle spilleperioden – var det noen varsler som gikk av? Hvor mange? Hvordan ble dette fulgt opp av banken? Spør om bruksmønsteret har blitt fanget opp gjennom hvitvaskingssystemene i tillegg til systemene som skal fange opp betalingsformidlingsforbudet.

Klag til Finansklagenemnda Bank

Hvis du får et lite tilfredstillende svar fra banken, eller ikke får svar i det hele tatt, kan banken i visse tilfeller holdes delvis ansvarlig for tapet. Da kan du sende inn en klage til Finansklagenemnda (Bank) her: Bank og finans - Finansklagenemnda (FinKN).

Kontakt Spillavhengighet Norge

For personlig hjelp og oppfølging videre, kan du kontakte Spillavhengighet Norge, som har gratis hjelpetilbud for avhengige og pårørende.