Forside > Om oss > Organisasjonen

Organisasjonen


I Forbrukerrådet jobber det i overkant av 130 personer, fordelt på hovedkontoret i Oslo og kontorene i Tromsø/Svalbard, Stavanger og Skien.

Forbrukerrådets organisasjon

Forbrukerrådet ledes av direktør Randi Flesland, og er organisert i fire avdelinger: kommunikasjon & digitale tjenester, forbrukerpolitisk, tvisteløsning og stab.

Kommunikasjon og digitale tjenester

Forbrukerrådet har en ambisjon om å være forbrukerens prefererte partner i forbrukerspørsmål. Avdeling for kommunikasjon og digitale tjenester har ansvar for førstekontakten med forbrukerne gjennom enhetene forbrukerdialog og digitale tjenester. For øvrig består avdelingen av et kommunikasjonsteam og et visuelt team. Avdelingen har ansvaret for all eksternkommunikasjon.

Årlig tar over 100 000 forbrukere direkte kontakt med oss for å få hjelp med ulike forbrukerspørsmål. I tillegg bruker i gjennomsnitt 105 000 forbrukere våre digitale tjenester hver uke (unike brukere).

Forbrukerrådets digitale tjenester gir forbrukere korrekt, oppdatert og sammenliknbar informasjon om produkter og tjenester før kjøpsbeslutning. Pris- og kvalitetsbevisste forbrukere bidrar til økt konkurranse, riktige priser og effektivitet i økonomien. God og nøytral informasjon gjennom offentlige portaler skal dessuten gjøre det vanskeligere for tilbyderne å utnytte forbrukernes manglende kunnskap.

I dag tilbyr vi digitale tjenester blant annet innenfor markedene strømtannhelsedagligvare (Peiling), bankforsikringsparingpensjon og flyrettigheter. I løpet av 2017/18 lanseres håndverkersjekken, og en ny versjon av appen Peiling.

Forbrukerpolitisk

Forbrukerpolitisk avdeling driver Forbrukerrådets aktive arbeid for å påvirke myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger basert på fakta og kunnskap. Det politiske arbeidet er rettet mot områder som har stor økonomisk konsekvens for forbrukerne, der forbrukertilfredsheten er lav og muligheten til å påvirke hele bransjer er stor.

I noen tilfeller er ikke regelverket godt nok, og da jobber Forbrukerrådet politisk med å styrke det rettslige forbrukervernet. I andre tilfeller går arbeidet ut på å påvirke hvordan konkurransesituasjonen og markeder fungerer. De prioriterte politikkområdene er bolig, digital, finans, handel, og offentlige tjenester og helse.

Tvisteløsning

Forbrukerrådet tilbyr kostnadsfri juridisk forbrukermekling mellom private og mellom private og næringsdrivende.

De gangene det ikke oppnås enighet, kan saken klages inn til Forbrukerrådet, og vi vil da mekle mellom partene. Blir ikke partene enige i saker som gjelder angrerettloven, forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven i kjøp mellom private, eller håndverkertjenesteloven,  kan saken bli behandlet i Forbrukerklageutvalget (FKU). Her får saken en bindende avgjørelse med samme virkning som en dom i domstolene.

I tillegg har Forbrukerrådet et frivilling meklingstilbud innenfor området forbrukertjenester. Tilbudet omfatter områder der det ikke finnes et utenomrettslig tvisteløsningstilbud. Forutsetningen er at avtalen er inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen, kan partene bringe saken inn for forliksrådet selv.

Forbrukerrådets meklingsarbeid gjøres ved våre tvisteløsningskontor i Tromsø/Svalbard, Stavanger og Skien.

Forbruker Europa

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network). Forbruker Europa gir gratis informasjon og veiledning til norske forbrukere om rettigheter og plikter ved handel over landegrensene i EU/EØS, og gjør på denne måten det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. I tillegg veileder kontoret også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge.

Stab

Denne avdelingen tar seg av de interne funksjonene som skal bidra til en «sømløs hverdag» i Forbrukerrådet, bestående av IKT, personal, administrasjon, arkiv, økonomi og fakta & analyse.