Forside > Om oss > Forbrukerrådets styre

Forbrukerrådets styre


Forbrukerrådets styre har det overordnede ansvaret for både den forbrukerpolitiske og den administrative ledelsen av organisasjonen.

Styret skal sørge for at Forbrukerrådet drives på den mest hensiktsmessige og effektive måten.

Styret skal:

  • trekke opp hovedlinjene, foreta strategiske beslutninger og vedta planer for Forbrukerrådets virksomhet
  • behandle aktuelle forbrukerpolitiske saker og spørsmål
  • godkjenne budsjettforslag for Forbrukerrådets virksomhet, og fremme budsjettinnspill overfor departementet
  • foreta beslutninger om driften av Forbrukerrådet
  • ha ansvar for resultatoppfølging og føre kontroll med bruk av midler og inntektstilgang i forhold til budsjettet
  • avgi rapporter i henhold til økonomireglement for staten og instruks fastsatt av departementet
  • avgi årlig rapport fra virksomheten i form av en årsmelding

Styrets medlemmer

Anne Kathrine Slungård

Leder

Rådmann i Stjørdal kommune

 

(oppnevnt til 2018)

Ulf Erik Knudsen

Nestleder

Eiendoms- og beredskapssjef i Røyken og Hurum

(oppnevnt til 2020)

Kjell Jostein Sunnevåg

Medlem

Direktør Konkurransetilsynet

 

(oppnevnt til 2018)

Monica Molvær

Medlem

Leder Ålesund Sentrumsforening

(oppnevnt til 2018)

Beathe Due

Medlem

Leder for Tøyen Startup Village

(oppnevnt til 2020)

Roar Hagen

Medlem

Professor ved Universitetet i Tromsø

(oppnevnt til 2020)

Jarle Oppedal

Medlem

Ansattrepresentant

(oppnevnt til 2018)

Paal Bjønness

Varamedlem

Ansattrepresentant

(oppnevnt til 2018)

Åse Marie Fulke

Varamedlem

Pensjonist, tidligere seksjonssjef i Mattilsynet,  førsteamanuensis BI

(oppnevnt til 2018)

Anders Bernhard Mikelsen

Varamedlem

Førsteamanuensis BI

(oppnevnt til 2018)