Buss

Gikk ikke bussen som planlagt? Sjekk hva du kan kreve av alternativ transport og kompensasjon.

Hva kan du kreve når bussen er innstilt eller forsinket?

Dersom bussen blir forsinket eller innstilt, vil transportøren forsøke å skaffe alternativ transport for deg. Transportøren vil også forsøke å gi deg så god informasjon som mulig.

Lykkes det ikke å sette opp alternativ transport, kan du få dekket utlegg til drosje, egen bil eller annen alternativ transport mot å vise regning. dette gjelder ulikt etter hvor stor forsinkelsen er og hvor lang reisen opprinnelig var.

Når kan du kreve å få dekket utgifter til alternativ transport?

  • Dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på reiser under 1 time kan du kreve inntil 550 kroner
  • Dersom du blir mer enn 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer kan du kreve inntil 825 kroner
  • Dersom du blir mer enn 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer kan du kreve inntil 1100 kroner

På reiser over tre timer, hvor forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket overnatting. Du må på forhånd få det godkjent av selskapet. Er det under 20 minutter til neste avgang, vil du heller ikke ha rett på refusjon.

Vilkår og reisegaranti

Det er utviklet en nasjonal reisegaranti som kommer i tillegg til det enkelte selskaps vanlige vilkår. Ut over det er det vanlig avtalerett og erstatningsrett som gjelder. Det betyr at du kan ha rettigheter ut over garantien. Garantien gjelder alle de store busselskapene over hele landet. Oversikten over hvem som er tilknyttet ordningen, finner du på Kollektivtrafikkforeningens nettsider.

Garantien gjelder ikke hvis forsinkelsen eller innstillingen kommer av årsaker som ikke busselskapet kan rå over, som offentlige påbud og forbud, streik og lignende, naturkatastrofer, ekstraordinære værforhold (f. eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane), veiarbeid eller uforutsette problemer langs veien, og store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad.

Busselskapene har rett til å kreve tilleggsavgift dersom du ikke har gyldig billett

Selskapet har også rett til å holde deg tilbake hvis du ikke kan fremvise gyldig billett, og ikke betaler tilleggsavgift på stedet.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har gyldig billett til bussreisen. Du bør derfor ta kontakt med bussjåføren dersom du er usikker på om din billett eller ditt periodekort er gyldig for bussreisen.

Dersom du har forsøkt å kjøpe billett på automat og denne ikke virker, må du gi beskjed til sjåføren.

Busselskapet har i utgangspunktet ikke ansvar

Det er ofte lite å hente hos busselskapet hvis du mister bagasjen din, eller om den blir skadet eller stjålet. Selskapet vil kun ha ansvar for tap eller skade på bagasje dersom det er betjeningen som ved forsett eller uaktsomhet har forårsaket tapet eller skaden.

Ofte vil din reiseforsikring dekke tap eller skade som busselskapet ikke har ansvar for.

Dersom du har betalt ekstra for å ta med bagasje (for eksempel sykkel), er det selskapet som i utgangspunktet har ansvaret for tap eller skade på bagasjen.

Selskapet har ikke ansvar dersom du selv har medvirket til at bagasjen har gått tapt eller er skadet.

Hvordan klager du på busselskapet?

1. Klag til busselskapet

Dersom du har hatt økonomiske utgifter på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre mangler ved bussreisen, må du først klage til selskapet.

Husk å ta vare på klagen, kvitteringer og dokumentasjon for reisen og for de utgiftene du har hatt.

2. Klag til Transportklagenemnda

Hvis du ikke kommer til enighet med selskapet, kan du bringe saken inn for Transportklagenemnda.