Forside > Reise > Taxi/drosje

Taxi/drosje


Klag først til taxien, hvis den er forsinket eller kjører feil. Blir dere ikke enige, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet.

Kan jeg velge den drosjen jeg ønsker?

Spørsmål
Nei

Det er fritt valg av taxi i Norge. Du kan velge hvilken bil eller hvilket selskap du ønsker – også i drosjekøen.

Hva kan jeg kreve hvis taxien kjører feil?

Spørsmål
Nei

Dersom drosjesjåføren kjører feil, kan du be ham om å stoppe taksameteret, og dersom det viser seg at sjåføren ikke har valgt den raskeste veien, vil du kunne kreve prisavslag. Dette bør du aller helst gjøre på stedet. Dersom du ikke når fram, bør du så snart som mulig ta dette opp skriftlig med taxisentralen.

Hva kan jeg kreve hvis taxien er forsinket eller ikke kommer?

Spørsmål
Nei

Du har krav på erstatning for økonomiske tap som oppstår hvis taxien er forsinket eller ikke kommer. Husk at du er ansvarlig for å begrense eventuelle økonomiske tap, ved å for eksempel bestille en ny taxi eller velge et annet transportmiddel.

I praksis betyr dette at dersom du har beregnet rimelig tid, men ikke rekker flyet fordi taxien ikke dukket opp, vil du kunne kreve erstatning for ekstrakostnadene.

OBS! Kravet på erstatning faller bort hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, slik som trafikkulykker eller ekstreme værforhold.

Noen selskaper har også ordninger som går utover dine lovpålagte rettigheter, så det kan være lurt å sjekke transportvilkårene, hvis taxien ikke kommer som avtalt.

Hvordan går jeg frem for å klage?

Spørsmål
Nei

1. Klag til taxien/taxisentralen

Om du har vært uheldig, bør det klages skriftlig til taxisentralen så snart som mulig. Det er viktig å få med opplysninger om den bestilte turen, og å dokumentere ekstrakostnader du har hatt.

2. Ta saken til mekling

Hvis du ikke kommer til enighet med taxisentralen, kan du ta saken til Forbrukerrådet.

Ta saken til Forbrukerrådet for mekling