Forside > Varer og tjenester > Advokattjenester

Advokattjenester


Tips om hva du bør tenke på før du går til advokat, og hvordan
du går frem for å klage hvis du ikke er fornøyd.

Sjekk om det finnes billigere løsninger enn å gå til advokat

Check
Nei

En rekke forsikringer inkluderer rådgivning fra en jurist. Du bør derfor se gjennom papirene dine, og se om det gjelder saken du trenger bistand i. Du kan også undersøke om du kan få fri rettshjelp fra staten.

I tillegg er det gratis juridisk hjelp i disse byene:

Du kan hyre inn en rettshjelper til å hjelpe deg. En rettshjelper er rimeligere, men må innhente godkjennelse for å bistå deg i retten, og kan ikke være med til høyere instanser enn tingretten.

Det finnes ellers ulike instanser som behandler saker gratis. Gjelder det for eksempel en forbrukersak, kan Forbrukerrådet eller en klagenemnd hjelpe deg.

Sjekk at du får riktig advokat

Check
Nei

Advokater spesialiserer seg på juridiske områder, så finn frem til en som jobber med juss som er relevant for din sak etter som det gjelder arv, erstatning, testamente eller helt andre ting.

Gjør et nettsøk på minst tre advokater. Se til at de er medlemmer av Advokatforeningen; da står MNA bak navnet. Beskriv tydelig hva du trenger hjelp til og be om tilbud. Sørg for å få timeprisen, og en vurdering av hvor mange timer som trengs. Du kan også sette en makspris.

Avklar samarbeidet med advokaten

Check
Nei

Når du har gitt oppdraget til en advokat, koster det penger hver gang dere er i kontakt. Avklar derfor når du skal gi lyd fra deg, og når du kan forvente svar. Dersom du betaler underveis, må du forsikre deg om at du betaler inn til en klientkonto, og ikke direkte til advokaten.

Har du krav på rettshjelp gjennom forsikring, er advokaten forpliktet til å søke om dekning av utgiftene for deg. Han skal ivareta dine interesser, så du bør være lydhør dersom advokaten gir råd om eksempelvis å inngå forlik, eller å prøve rettsmekling.

Slik klager du

Svar
Nei

1. Klag til advokaten

Dersom advokaten ikke holder avtalen dere har gjort, og dere for eksempel er uenige om prisen, bør du klage skriftlig, og gjøre det med én gang. Du kan bruke Forbrukerrådets klagebrev nedenfor.

Klagebrev til advokaten

 

OBS! En advokat kan ikke garantere en god løsning for deg. Du kan derfor ikke klage på utfallet av saken, men du kan for eksempel klage på at advokaten har opptrådt i strid med «Regler for god advokatskikk» eller at salæret er for høyt.

2. Klag til Advokatforeningens disiplinærutvalg

Blir du ikke enig med advokaten, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Klag til Advokatforeningens disiplinærutvalg

 

Har du valgt en advokat som ikke er medlem i Advokatforeningen, kan du gå til Disiplinærnemnden.

3. Klag til Forbrukerrådet

Forbrukerrådet kan også mekle i saken om du ikke velger å bringe saken inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg eller Disiplinærnemnden, eller de ikke kan behandle saken.​

Klag til Forbrukerrådet