Forside > Varer og tjenester > Kultur og idrett

Kultur og idrett


Sjekk hva du bør tenke på før du kjøper billett, og
hvordan du går frem hvis du ønsker å klage.

Forsikre deg om at du får billettene

Check
Nei

Billetter til teaterforestillinger, konserter, idrettsarrangement og liknende, kjøper du tryggest via de offisielle salgskanalene. Velger du andre salgskanaler, bør du forsikre deg om at billettene blir levert, og at det er ekte billetter.

Bruk kredittkort hvis du betaler på forhånd

Check
Nei

Det gir en ekstra trygghet å betale med kredittkort, ved at du kan holde banken (kredittyter) ansvarlig dersom avtalen ikke gjennomføres. Dersom du for eksempel ikke mottar billettene, og selgeren ikke vil betale pengene tilbake, kan du kreve pengene tilbake fra banken.

 

Du kan kreve pengene tilbake hvis du har betalt mer enn billettene opprinnelig kostet

Svar
Nei

Billetter kan også kjøpes i annenhåndsmarkedet. Det er en fin mulighet for å få avsetning på billetter man av en eller annen grunn ikke kan benytte. Det er imidlertid ikke tillatt å kreve betaling utover det billetten kostet, inkludert eventuelle gebyrer.

Gjennomføres et kjøp til overpris, kan kjøper kreve tilbake det som er betalt utover det billetten opprinnelig kostet. Kjøper kan også beholde billettene.

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter

Svar
Nei

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter til kultur- eller idrettsarrangement, selv om billettene er kjøpt på for eksempel internett. Skulle du ombestemme deg etter at kjøpet er gjennomført, kan du altså ikke kreve pengene igjen, med mindre det følger av avtalen du har inngått.

Har du kjøpt billettene som en del av en pakkereise, for eksempel at du kjøper reise og konsertbillett i samme pakke, gjelder avbestillingsreglene i pakkereiseloven. Det vil kunne gi mulighet for avbestilling og hel eller delvis refusjon, avhengig av hvor lenge det er til reisen starter. Les mer om dine rettigheter ved kjøp av pakkereise.

Du har krav på penger igjen ved feil billett og billetter som ikke blir levert

Svar
Nei

Dersom billettene ikke blir levert som avtalt, har du krav på pengene igjen, så fremt det ikke er mulig å framskaffe billetter. Har du hatt utlegg til for eksempel reise eller annet som du ikke får benyttet, kan det være aktuelt å få erstattet disse av billettselger.

Får du andre billetter enn de du har bestilt, kan du ha mulighet til å kreve prisavslag. Har du betalt dyrt for de beste sitteplassene på langsiden på stadion, vil du kunne kreve prisavslag om du får billetter til dårligere plasser i en sving.

Du har i utgangspunktet krav på refusjon ved avlysning

Svar
Nei

Dersom arrangementet blir avlyst, vil du i utgangspunktet ha krav på å få tilbake billettpengene. Har arrangøren tatt forbehold ved salg av billetten, kan det medføre at du ikke har krav på tilbakebetaling.

Skulle avlysningen skyldes konkurs hos arrangøren, er det svært lite sannsynlig at det er noe å hente. Har du betalt med kredittkort, kan du imidlertid klage til banken og kreve pengene refundert.

Blir arrangementet avbrutt etter at det har startet som følge av vær, sykdom eller andre forhold, vil du kunne ha krav på avslag. Det er imidlertid svært vanlig at arrangøren tar forbehold mot tilbakebetaling ved slike situasjoner, noe som kan frata deg muligheten til prisavslag.

Kan du ha krav på penger igjen på bonger eller betalingsarmbånd?

Check
Nei

Mange festivaler legger opp til at kjøp av mat, drikke og annet skjer ved bruk av bonger, betalingsarmbånd eller andre lukkede betalingsløsninger. Felles for disse er at de krever innbetalinger for festivaldeltakerne på forhånd.

Ved bruk av bonger er det vanlig at festivalen tar forbehold om at de ikke refunderer ubrukte bonger. Da vil bongene være verdiløse etter at festivalen er over. Hvis det ikke er tatt et slikt forbehold, bør du kunne kreve ubrukte bonger innløst.

Mange festivaler er i ferd med å ta i bruk mer avanserte løsninger, som f.eks. betalingsarmbånd. Også her vil det i utgangspunktet være opp til festivalene å bestemme vilkårene for bruk. Sjekk derfor vilkårene før du tar løsningene i bruk. Kan du få refundert innbetalte beløp? Skjer dette i tilfelle automatisk, eller må du gjøre noe aktivt?

Slik klager du på arrangementet

Svar
Nei

1. Klag til arrangøren

Hvis du er misfornøyd med arrangementet, bør du klage på stedet. Det vil ofte kunne løse problemet, og er en forutsetning for å nå fram med klager i ettertid.

Hvis saken ikke løser seg der og da, kan du klage til arrangøren i ettertid. Klag skriftlig med Forbrukerrådets klagebrev. Det samme gjelder klager på billetten og levering av denne.

Klagebrev til arrangør

 

2. Klag til Forbrukerrådet

Dersom du ikke når fram med din klage til arrangøren eller billettformidleren, kan du klage til Forbrukerrådet.

Klag til Forbrukerrådet