Læringsbrett

Har barnet ditt hatt et uhell med læringsbrettet fra skolen? Finn dine rettigheter og når du eventuelt er ansvarlig.

Om læringsbrett

Info om læringsbrett

Mange skoler har læringsbrett (iPad ol.) som hjelpemiddel. Elevene får også utlevert tilbehør som lader og deksel. De foresatte må signere på en kontrakt før læringsbrettene blir levert ut. Kontraktene varierer i innhold og utforming, men har noen viktige deler:

  • Informasjon om hvilket produkt som er levert ut (type nettbrett)
  • Regler om sikk og bruk
  • Regler om ansvar ved skader på læringsbrettet

Et læringsbrett er høyteknologisk utstyr, og vil kunne bli ødelagt eller utslitt ved vanlig bruk. Foreldre må derfor være klar over når de kan bli økonomisk ansvarlige for skader på læringsbrettet.

Erstatningsansvar følger av loven, og skolen kan ikke praktisere erstatning strengere enn det loven legger opp til.

Skolene praktiserer egenandel ved skade på læringsbrett og tilbehør. Satsen varierer fra et par hundrelapper til flere tusen kroner. Det er ofte forskjellig egenandel for skader på selve læringsbrettet og tilbehør som lader og deksel.

En egenandel er også å regne som erstatning. Dersom barnet ikke er erstatningsansvarlig, skal verken barnet eller foreldrene betale egenandel.

Læringsbrett er omfattet av gratisprinsippet som gjelder i grunnskolen. Det er ingen forskjell på en lærebok og et læringsbrett, når det gjelder økonomisk ansvar.

Har foreldre erstatningsansvar?

Hvis barnet er ansvarlig for skade på et læringsbrett, kan foreldrene blir ansvarlig med inntil 5000 kroner. Dette gjelder for barn under 18 år, som de bor sammen med og har omsorgen for.

Skaden må ha skyldtes at barnet har skadd læringsbrettet enten ved uforsiktig bruk (uaktsomt) eller med vilje, for at foreldrene skal bli ansvarlige. Det skal mer til for at et barn blir ansvarlig enn en voksen.

Barns erstatningsansvar

Barn kan bli økonomisk ansvarlige dersom læringsbrettet blir skadd på grunn av uforsiktig bruk (uaktsomt) eller med vilje (forsett). Der barnet bevisst går inn for å skade læringsbrettet vil det måtte betale for skaden.

Det skal i mer til for at et barn blir ansvarlig for skader enn en voksen. Vurderingen av om barnet har vært uforsiktig («uaktsom») med lærebrettet skal ta utgangspunkt i barnets alder og utvikling.

Det er skolen som må bevise at barnet har handlet slik at det blir ansvarlig for skaden på læringsbrettet. Skolen må også bevise at det er sammenheng mellom barnets handlinger og skaden. Hvis skolen kun viser til selve skaden, er ikke bevisbyrden oppfylt. Barnets handlinger må også bevises.

Uhell

En viktig avgrensning er mot det vi kaller hendelige uhell - rett og slett uhell eller ulykker. Dersom læringsbrettet bli skadet som følge av et hendelig uhell, så blir verken barnet eller foreldrene ansvarlige. Risikoen for at det kan skje et hendelig uhell med et skjørt produkt som et nettbrett er stor når barn ned til 6-årsalderen skal bruke dem.

Eksempler på hendelige uhell

  • Barnet har læringsbrettet i sekken, og faller på en glatt skolevei. Dersom fallet skader læringsbrettet er ikke barnet ansvarlig.
  • Barnet legger fra seg sekken i klasserommet og når barnet kommer tilbake er sekken blitt røft behandlet, og nettbrettet inni har blitt skadd. Dette er noe som kan skje i en skolesammenheng, og vil ikke utløse erstatningsplikt.
  • Barnet har læringsbrettet på pulten, og det faller i gulvet. I et klasserom med 30 barn er det en nærliggende risiko at dette kan skje, og slike hendelser må også sees på som hendelige uhell.
  • Barnet oppdager at læringsbrettet skadd uten at det har noen forklaring på hvorfor. Høyteknologisk utstyr som dette kan lett bli skadd, og skaden i seg selv er ikke nok til å pålegge barnet ansvar.

Dersom barnet bevisst går inn for å skade læringsbrettet, vil det som oftest bli ansvarlig for skaden.

Eksempler på når barnet er ansvarlig

  • Demontering av læringsbrettet for å se hvordan det ser ut inni
  • Bruk av læringsbrettet som balltre, racket, frisbee, spade ol.
  • Nedsenkning i vann, snø, sand ol.

Jo yngre barnet er, jo mer skal til for at barnet blir ansvarlig. For barn under skolealder vil det vanligvis ikke bli pålagt erstatningsansvar. Frem til de blir tenåringer skal det mye til før barn blir ansvarlig som følge av uforsiktighet.

Ungdommer over 15 år, dvs. over den strafferettslige lavalderen, vil ha et erstatningsansvar som stort sett vil være det samme som for voksne. Hendelige uhell kan likevel fortsatt skje med både ungdommer og voksne.

Selv om barnet er ansvarlig for skaden, kan en konkret rimelighetsvurdering medføre at det ikke er anledning til å pålegge barnet eller foreldrene et økonomisk krav. I en slik vurdering må skolen se på barnet og foreldrenes økonomi samt hele situasjonen, og vurdere om det er fornuftig å pålegge barnet og foreldrene å betale for læringsbrettet.

Hva hvis skolen ber deg betale for ødelagt læringsbrett?

Ikke betal kravet, men be om begrunnelse og vis til denne nettsiden. Understrek at hendelig uhell ikke utløser erstatningsplikt.

Påpek særlig at skolen må bevise at barnet minst handlet uforsiktig. Det skal i praksis veldig mye til før unge barn blir ansvarlig som følge av uforsiktighet.

Be skolen kontakte kommuneadvokaten for en vurdering av saken.

Til deg som er elev

Du må passe på læringsbrettet du har fått fra skolen. Husk at du låner det, og må levere læringsbrettet tilbake. Det er ikke en leke, og skal ikke brukes som det.

Hvis du er uheldig og læringsbrettet blir ødelagt, fortell foreldene dine hva som har skjedd. Hvis du har vært uheldig så skal verken mamma eller pappa betale for det. Skolen skal være gratis.

Hvis du føler deg trist og lei fordi læringsbrettet har blitt ødelagt, så kan du snakke med helsesykepleieren din eller med foreldrene dine. Du kan også ringe til Rettssenteret hvis du vil snakke med noen. 

Mamma eller pappa kan også ringe Forbrukerrådet hvis de vil snakke med noen om ødelagt læringsbrett. Vi kan gi råd hvis skolen mener foreldrene dine må betale for det ødelagte læringsbrettet.