Forside > Varer og tjenester > Treningssenter

Treningssenter


Kontrakten avgjør hvilke rettigheter og plikter du har.

Sjekk bindingstiden

Check
Nei

Spørsmål om treningssentrenes bindingstid er en gjenganger. Er det bindingstid? Kan du si opp avtalen dersom du skal flytte? Kan du fryse avtalen hvis du for eksempel blir syk, eller du er for ivrig og pådrar deg en idrettsskade?

Svarene finner du i avtalen du har inngått. Tenk derfor nøye gjennom hva du binder deg til, og om du får glede av tilbudet i hele bindingsperioden.

Vær oppmerksom på at mange senter krever å se en sykemelding på forhånd for å fryse medlemskapet, slik at du ikke kan komme i ettertid og krever pengene tilbakebetalt.

Sjekk totalprisen

Check
Nei

Sjekk alltid totalprisen når du inngår en avtale med treningssenteret. Selv om treningsavgiften ikke er så høy, kan totalprisen bli det når etableringsgebyr og oppstartsavgifter legges til. Treningssentrene er pålagt å opplyse om prisene i egne lokaler og på sine nettsider.

Merk også at noen treningssenter krever at du må inngå en avtalegiro-avtale for betaling. På den måten kan treningssenteret få pengene automatisk fra din konto. En slik avtale må du selv opprette i banken. Når du sier opp avtalen med treningssenteret, må du passe på at avtalegiro-trekket stanser.

Sjekk alltid oppsigelsesfristen

Check
Nei

Sjekk alltid oppsigelsesfristen, og hvordan du må si opp. Vanligvis er fristen en måned, men den kan også være lengre.

For å være sikker på at begge parter har fått med seg oppsigelsen, er det lurt å sende en e-post av bevishensyn. Dette kan være en grei forsikring mot å måtte betale for en ekstra måned.

Du er prisgitt kontrakten

Svar
Nei

Forbrukerombudet har utarbeidet retningslinjer for hvordan kontraktene bør være. Du og treningssenteret står imidlertid i prinsippet fritt til å avtale det dere ønsker, noe som i praksis betyr at du må godta det treningssenteret sier.

Angrerett på avtale med treningssenteret

Svar
Nei

Du har angrerett, hvis du inngår avtalen med treningssenteret på internett eller på en stand på gata. Gjør du det derimot ved skranken eller i treningslokalet, er det ingen angrerett med mindre det står i vilkårene. Du har imidlertid i alle tilfeller krav på å få all nødvendig informasjon.

Slik klager du på treningssenteret

Svar
Nei

1. Klag til treningssenteret

Dersom du er uenig med treningssenteret om tolking av avtalen, må du ta dette opp – og eventuelt klage skriftlig til treningssenteret. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Klagebrev til treningssenteret

 

2. Klag til Forbrukerrådet

Hvis du ikke blir enig med senteret, kan du klage saken inn til Forbrukerrådet.

Klag til Forbrukerrådet