Låneformidlingsloven ble vedtatt den 16. desember 2022, og vil tre i kraft den 1. juli 2023.