Forbrukerrådet er i hovedsak enig i rapportens konklusjon og anbefalinger. Offentlige pris-/markedsportaler rettet mot forbrukere er best tjent med felles profilering, slik at de har størst mulighet til å være kjent og tilgjengelig for flest forbrukere.