Forbrukerrådet er positiv til etableringen av en Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Forbrukerrådet ønsker at offentlige data i større grad frigjøres, slik at disse kan benyttes til å skape gode tjenester og løsninger for næringsliv og forbrukere. Forbrukerrådet viser videre til forslagene om ansvarsfraskrivelse i høringsnotatet.