Forbrukerrådet mener innføring av maksimale gjennomsnittspriser kan bidra til at forbrukere kan få tilgang også til billigere billetter, samtidig som kapasiteten sikres ved populære avganger. Forbrukerrådet viser til TØI rapport 1116/2010, som slår fast at kravene om trykkabin, setekapasitet og satellittnavigasjonssystem hindrer konkurranse om flygningene på kortbanenettet.