Forbrukerrådet mener at dagens erstatningsregler i for liten grad gir mulighet til å kreve økonomisk kompensasjon for helseskader som oppstår etter bruk av forbruksprodukter eller ved inntak av mat.