Forbrukerrådet har ingen ting å bemerke hva gjelder spørsmålet om samordning av norsk regelverk til EØS-avtalen knyttet til statusendring av bruktimporterte motorvogner. Selv om det er naturlig å beregne at verdifall på kjøretøy fortsetter etter femten år, vil vi bemerke at miljø og trafikksikkerhetsargumenter taler imot å innføre avgiftsendringer som bidrar til at eldre biler blir relativt sett billigere.