Forbrukerrådet ønsker etablering av gjeldsregister velkomment i Norge. Forslaget til gjeldsregisterlov gjør det mulig å etablere gjeldsregistre som danner et godt utgangspunkt for videreutvikling. Forbrukerrådet håper forslaget til gjeldsregisterlov får tilslutning.