Forbrukerrådet er positiv til pilot om primærhelseteam, da vi forstår piloten som et tiltak for å brukerorientere tjenesten.