Forbrukerrådet mener det ville være bedre om parkeringsforskriften hadde et tydeligere skille mellom førerens plikter, og kravene som stilles til parkeringsvirksomhetenes håndhevelse. Forbrukerrådet mener det kunne vært en fordel og samlet alle førerens plikter på ett sted i
forskriften. I dag er disse pliktene nærmere angitt på ulike steder i forskriften.