Forbrukerrådet deler Finanstilsynets bekymring knyttet til prisveksten i boligmarkedet og utviklingen i husholdningenes gjeld. Rentenivået er historisk lavt og vanlige husholdninger har tilgang til boliglån til renter på 1,5 prosent og til og med lavere enn det. Dette bidrar til større låneiver i husholdningene. Uendrede krav til bufferkapital, god tilgang på rimelig finansiering og beskjedne tap på boliglån skaper også et klima for større utlånsiver blant kredittytere.