Forbrukerrådet mener den relative reklamasjonsfristen bør økes til 6 måneder, mens de absolutte fristene økes til 3 og 6 år. En regel om erstatning for ulemper bør bli innført.