Nkoms analyse viser at det norske mobilmarkedet er preget av høye priser og svak konkurranse. Dette samsvarer med Forbrukerrådets egne undersøkelser fra de siste årene som viser at norske mobilkunder betaler mye for lite, og at vi bruker mindre data sammenlignet med våre naboland.