Finansdepartementet ber den 30. oktober 2020 om innspill til forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans. Forordningene er ledd i gjennomføringen av EUs handlingsplan for bærekraftig finans.