Forslaget er et godt steg på veien for å sikre reiselivet enda bedre mot kommende kriser. Samtidig vil Forbrukerrådet fremheve behovet konkursbeskyttelse for flyreiser. Det bør også vurderes å sette en klar grense for hvor mye forskuddsbetaling som kan kreves og om det er mulig å sette en klar grense avbestilling ved ekstraordinær omstendigheter.