Forbrukerrådet mener at det ikke er nok å avgrense et forbud til å gjelde medisinske tester. Vi støtter departementets forslag om å utvide definisjonen av genetiske undersøkelser til også å omfatte undersøkelser som ligger tett opp til medisinske undersøkelser, for eksempel knyttet til informasjon om en persons fysiske eller mentale egenskaper.