Forbrukerrådet mener endringen ikke bør være midlertidig og knyttet opp mot de høye prisene på strøm. Vi ser det som urimelig at forbrukere med dårlig økonomi som mottar leveringspliktig strøm, skal ilegges høye påslag per kWh, gitt at de ikke har mulighet til å inngå en strømavtale med en strømleverandør.