Forbrukerrådet fulgte drosjemarkedet tett i perioder før reformen i 2020. Markedet var ikke organisert på en måte som fungerte godt for forbruker før reformen. Forbrukerrådet fant spesielt utfordringer knyttet til forbrukers opplevelse av manglende trygghet, jfr. avsnitt fire. Vi kan heller ikke se at det fungerer godt for forbruker slik det er organisert nå.