Forbrukerrådet støtter rapportens konklusjon om at «avvikling av tiltakene vil svekke konkurransen» og at «Tines konkurrenter kan få mindre evne til å satse og investere i meierimarkedet.»
 
Selv om det er blitt mer konkurranse i meierisektoren er den fremdeles svært konsentrert, med Tine som en dominerende aktør i de vesentlige varekategoriene. Det er derfor prematurt å fase ut konkurransefremmende
tiltak.