Forbrukerrådet mener det er avgjørende å få vurdert i hvilken grad barn – og ungdom i særdeleshet – eksponeres for markedsføring av usunn mat og drikke i ulike kanaler. En eller annen form for kartlegging bør derfor inkluderes i evalueringen.