Ut fra et rent hensyn til forbrukerne bør tjenester være tilgjengelige når kunden har behov. Forbrukerrådets prinsipielle tilnærming er at det enkelte utsalgssted selv må bestemme når butikken skal være åpen ut fra lokalt handlemønster og de behov forbrukerne har.