Forbrukerrådet imøteser den nye kosmetikkforordningen, til tross for at forordningen etter vårt syn har en rekke svakheter. Kravene til forbedret dokumentasjon og sikkerhetsvurderinger, økt rapportering og tydeligere ansvarsfordeling er positive.